Nyheter

Disse selskapene etterforskes av Konkurransetilsynet

En beslutning fra Bergen Tingrett gav Konkurransetilsynet tillatelse til bevisbeslag hos Salten Bilruter AS, Stena Recycling med tilhørende datterselskap og Østbø AS.

Det var i forrige uke Avfallsbransjen.no avslørte at Konkurransetilsynet mistenkte ulovlig prissamarbeid i markedet for håndtering og mottak av avfall.

Konkurransetilsynet foretok uanmeldte kontroller basert på en beslutning fra Bergen Tingrett. I rettens beslutning presiseres det at årsaken til at Salten Bilruter AS er inkludert skyldes at  leder i selskapet også har posisjon i et annet av de andre selskapene. Mistanken mot  selskapene er delaktighet i eventuell overtredelse av Konkurranselovens paragraf 10. Salten Bilruter AS er dermed ikke mistenkt.

Østbø AS

Konkurransetilsynet gis medhold av konkurranseloven § 25 adgang til å foreta bevissikring hos Østbø AS for å søke etter bevis i forbindelse med mulig overtredelse av konkurranseloven § l0 og EØS-avtalen artikkel 53, heter det i kjennelsen datert 18.juni 2019.

Beslutningen gir adgang til søk etter bevis i alle lokaler, eiendommer, transportmidler og andre oppbevaringssteder, herunder lagringsmedier for elektronisk informasjon som disponeres av foretaket eller andre på foretakets vegne, skriver Bergen Tingrett i sin kjennelse.

Beslutningen gjelder ikke adgang til private boliger, skriver Bergen Tingrett.

Varigheten av bevissikringen settes til 20 virkedager regnet fra det tidspunkt bevissikringen iverksettes. Meldingen fra Konkurransetilsynet lagt ut på deres hjemmeside fredag 26.juni innebærer at Konkurransetilsynet har gjennomført bevissikringen innenfor den tiden Bergen Tingrett gav tillatelse for.

Stena Recycling AS

Konkurransetilsynet gis i medhold av konkurranseloven § 25 adgang til å foreta bevissikring hos Stena Recycling AS  inkludert datterselskaper, for å søke etter bevis i forbindelse med mulig overtredelse av konkurranseloven § 10 og EØS- avtalen artikkel 53, skriver Bergen Tingrett i sin kjennelse.

Beslutningen gir adgang til søk etter bevis i alle lokaler, eiendommer, transportmidler og andre oppbevaringssteder, herunder lagringsmedier for elektronisk informasj on som disponeres av foretaket eller andre på foretakets vegne.

Beslutningen gjelder ikke adgang til private boliger

Varigheten av bevissikringen settes til 20 virkedager regnet fra det tidspunkt bevissikringen iverksettes, avslutter Bergen Tingrett i sin beslutning.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!