Nyheter
Karbonlagring eller -gjenvinning? Spørsmålet diskuteres på Avfall Norges bransjeseminar i Tromsø. Illustrasjon Foto: Oslo kommune

Fokus på flyveaske

og karbonfangst

Avfall Norges bransjesamling for operatørene av avfallsforbrenningsanlegg byr på en god del «glovarme» temaer.

Avfall Norges årlige seminar er bransjens møteplass for avfallsbehandling med energigjenvinning. Det retter seg mot myndigheter, konsulenter, leverandører og operatører av energigjenvinningsanlegg. I år er det lagt til Tromsø og holdes 4. og 5. september.

Det finnes for tiden 18 avfallsforbrenningsanlegg i Norge. Over 60 deltakere har meldt sin ankomst, forteller Roy Ulvang, fagrådgiver for energigjenvinning i Avfall Norge.

Flyveaske og karbonfangst

«Hotte» og meget håndfaste temaer på dagsordenen er blant annet håndtering av flyveaske etter 2024 (når eksisterende deponi for farlig avfall er fullt), karbonfangst og avfallslagring, avfallsvarme og fjernvarme. Mye varmt altså.

Roy Ulvang, fagrådgiver for energigjenvinning i Avfall Norge, har lagt opp til et brennaktuelt program. Foto: Hermann Möhring

Myndighetenes oppfølging

Men «horisonten» over seminaret «Energigjenvinning – for samfunnet, miljø og klima» er langt større, som tittelen antyder.

Energigjenvinningens rolle i den (fremtidige) sirkulære økonomien skal diskuteres, myndighetenes oppfølging av avfallsforbrenningsanleggene og utfordringene når det søkes om utslippstillatelser. Klassifiseringen av hva som skal forstås som farlig avfall og avfallsmarkedets nye gjenvinningsmål er andre viktige temaer.

Erfaringsdeling fra hydrogen-prosjekt

Men seminaret handler også mye om teknologi, innovasjon og erfaringsutveksling.

Heiko Beilfuss fra Blue Thing Norway AS i Tromsø kommer til å fortelle om testprosjektet med hydrogen i forbrenningsprosessen, mens miljørådgiver Øyvind Underdahl Holm fra BIR Avfallsenergi AS vil legge fram resultatene fra benchmarking-undersøkelsene blant norske forbrenningsanlegg i 2018.

Forskning om karbonfangst

Et «brennende aktuelt tema» er også «Karbonlagring eller -gjenvinning?» hvor Bergen Carbon Solutions og Fortum Oslo Varme vil sette fokus på mulighetene, mens Sintef Energi kommer til å fortelle om den pågående forskningen rundt karbonfangst.

Mange brennbare saker i Tromsø altså. Og det er også satt av tid til et besøk av Kvitebjørn Varme.

Her kan du lese hele programmet.

 

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!