Nyheter
Det engelske selskapet C-Capture samarbeider med SINTEF i Trondheim om utviklingen av kjemiske prosesser for fjerning av CO2. Foto: SINTEF

Reduserer karboninnholdet

i atmosfæren

Det engelske selskapet C-Capture skal samarbeide med norske SINTEF om å videreutvikle kjemiske prosesser for fjerning av CO2.

C-Capture jobber sammen med engelske Drax Group om bioenergi, karbonfangst og -lagringsprosjektet på Drax’ kraftverk i England. Til dette arbeidet skal selskapene bruke SINTEF Industris testlaboratorium på Tiller i Trondheim for å teste teknologien og sammenligne den med alternative rensemetoder.

Kan bidra til negative utslipp

Ved å fange CO2 fra røykgassen fra biomasse, kan teknologien bidra til negative CO2-utslipp, mener forskningsinstituttet SINTEF.

«Dette er noe verden vil trenge for å kunne redusere CO2-innholdet i atmosfæren», skriver forskningssjef Duncan Akporiaye på SINTEFs nettsider.

Dette er noe verden vil trenge for å kunne redusere CO2-innholdet i atmosfæren.

duncan akporiaye, forskningssjef sintef

Teknologitest

Forskere ved SINTEF vil jobbe tett med utviklingsavdelingene hos C-Capture og Drax om forsøkene i tiden framover.  SINTEFs testanlegg for CO2-fangst på Tiller skal brukes til brenning av biopellets for å kunne fange CO2 fra røykgassen i forsøkene.

Ett av målene med SINTEFs arbeid er å sammenligne C-Captures teknologi med dagens tilgjengelige, kommersielle løsninger. Viktige fokusområder er energiforbruk i prosessen og utslippskontroll av kjemikalier fra fangstanlegget, skriver det norske forskningsinstituttet.

Verdens første kraftverk med negative utslipp?

Prosjektet skal hjelpe Drax-kraftverket i North Yorkshire til å bli verdens første kraftverk med negative utslipp ved å fjerne drivhusgassen karbondioksid fra atmosfæren samtidig som det produseres elektrisitet.

  • Vil du vite mer om prosjektet? Les her!
Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!