Nyheter
Til tross for sterke protester innføres det skatt på forbrenning av avfall i Sverige. Ordningen trer i kraft fra 1. april neste år og er ingen aprilsnarr. Foto: Avfall Sverige

Gjelder allerede fra 2020

Til tross for sterke protester innfører den svenske regjeringen skatt på avfall som forbrennes. Avfall Sverige er dypt uenig.

Regjeringen opplyser i proposisjonen til statsbudsjettet at skatten innføres allerede 1. april neste år. Den beløper seg på 75 kroner per tonn for avfall som må forbrennes.

Ingen miljømessig effekt

Avfall Sverige liker nyheten dårlig og mener at skatten ikke vil få en miljømessig effekt. Den vil heller sørge for problemer og økte kostnader, skriver kommunenes bransjeorganisasjon innen avfallshåndtering på sine nettsider.

Politisk hestehandel?

Det spesielle er at også regjeringens utredning advarte imot å innføre «forbrenningsskatten».

– Skatt på energigjenvinning gir liten, om noen, mulighet til å styre i retning økt materialgjenvinning. At den innføres allerede i 2020, setter også kommunene i en svært vanskelig situasjon ettersom avfallssatsene allerede er vedtatt mange steder, poengterer Tony Clarke, administrerende direktør i Avfall Sverige.

Savner unntak for import av avfall

Avfall Sverige etterlyser et skatteunntak for import av avfall til forbrenning. Skatten vil kunne sørge for at svensk tjenesteeksport strupes, mener bransjeforeningen. Det vil tvinge land med begrenset forbrenningskapasitet til å åpne egne deponier.

«Farlig avfall» slipper skatten

Regjeringen gjør det samtidig klart at noen bransjer slipper unna forbrenningsskatten: biobrensel, animalske restprodukter og farlig avfall.

Flere budsjettnyheter i korte trekk:

  • Den statlige støtten for biogass forlenges, med 100 millioner kroner i inneværende år.
  • EUs avfallsdirektiv innføres i 2020
  • Utredning om produsentansvar for tekstiler
  • Utredning om pant på batterier, mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr
  • Det skal lages en nasjonal strategi for sirkulær økonomi
Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!