Nyheter
Avfallsbransjen er famlende når det kommer til bruk av smart teknologi, men interessen er likevel stor. Illustrasjon: Avfall Sverige

Hjelp å få på veien til

smartere avfallshåndtering

Med smart teknologi har avfallsbransjen store muligheter til effektive løsninger, viser en fersk, svensk rapport.

Rapporten, som Avfall Sverige og IVL Svenska Miljöinstituet står bak, er ment som både veiledning og inspirasjon. Og den presenterer en rekke gode eksempler på vellykket digitalisering innen avfallsbransjen.

BIR ser store gevinster

Ett av avfallsselskapene som blir trukket fram, er norske BIR, Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap. Ifølge BIR vil antallet søppelhentinger kunne reduseres med hele 30 prosent og mengden avfall med ni prosent hvis det satses på mer digitalisering.

Avfallsbransjen – en teknologi-sinke?

I likhet med mange andre bransjer i Sverige (og i Norge, red. anm.) er avfallsbransjen en sinke når det kommer til nettopp digitalisering. Intervjuer med kommuner og avfallsorganisasjoner i nabolandet viser at de opplever det som vanskelig å få grep om den nye teknologien. Altså at det kan være vanskelig å se hvilken nytte digitalisering gir, og at det kreves både mer kunnskap og lederskap på dette feltet.

Stor etterspørsel etter hjelp

Etterspørselen etter hjelp og veiledning er stor i bransjen.

– Erfaringer fra egen bransje er særlig etterspurt. Derfor har vi løftet fram lovende satsinger i både Sverige og våre naboland, sier Eva Stattin, utviklingssjef i Avfall Sverige.

Her kan du lese hele rapporten.

LES OGSÅ: Datahåndtering er den nye valutaen

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!