Nyheter
Det vanket godord og ros for farlig-avfall-bransjen da Norsk Industris direktør Stein Lier-Hansen holdt åpningstale. Foto: Torbjørn Leidal

Kommer vedtaket allerede for sent?

Norsk Industris Stein Lier-Hansen er lei av å vente. Han krever at politikerne får opp farten og endelig bestemmer hvor det nye deponiet for uorganisk avfall skal ligge.

Direktøren av NHOs desidert største landsforening sparte ikke på kruttet da han snakket til konferansen for farlig avfall i Oslo i dag.

Godord til bransjen og spark til politikerne

Det vanket godord til deltakerne og spark til politikere som Lier-Hansen syns er altfor sendrektige når det kommer til avgjørelsen om plassering av et nytt deponi for farlig avfall, eller helst flere.

Avfallsbransjen.no har i flere artikler skrevet om problematikken, nemlig at kapasiteten på NOAHs nasjonale deponi for uorganisk, farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand snart er sprengt. Det er blitt nevnt både 2022 og 2024 som «utløpsdato» for deponiet.

Kapasiteten på NOAHs deponi for farlig, uorganisk avfall utenfor Holmestrand er snart sprengt, etter vel 25 års bruk. Hvor skal eventuelle nye fasiliteter ligge, lurer bransjen på.  Foto: Norsk Avfallshåndtering (NOAH)

Må skjære gjennom snart

Både farlig avfall-bransjen og Norsk Industri har krevd at politikerne endelig skjærer gjennom og bestemmer hvor det nye nasjonale deponiet skal ligge. Eller flere som Stein Lier-Hansen helst vil ha.

– Langøya har tjent norsk industri og det norske samfunnet godt. Nå er det kun én ting som gjelder, nemlig å få på plass et snarlig vedtak, sa en offensiv Lier-Hansen.

Regjeringsutvalg og uthaling

Regjeringen nedsatte et ekspertutvalg for farlig avfall i midten av april som blant mye annet skal komme med forslag om hvor det nye deponiet (eller de nye deponiene) for uorganisk farlig avfall skal ligge.

– Utvalg ja, det er et klassisk, politisk grep for å spille en vanskelig sak ut til corner, raljerte Stein Lier-Hansen og fikk latter fra salen som takk.

– Industrien trenger en avklaring nå!

I morgen skal utvalgets leder, Ingvild Riddervold Lorange, informere bransjen om hvor langt det er kommet med utredningsarbeidet sitt.

– Spydspissen i miljøkampen

Rosen gikk til aktørene i bransjen for farlig avfall.

– Dere er spydspissen i den viktigste delen av miljøkampen og utfører en viktig samfunnsoppgave, sa Stein Lier-Hansen som selv har en fortid som miljøforkjemper, fra tiden da han «fortsatt var ung og hadde krøller» slik han uttrykte det.

Industrien trenger farlig-avfall-bransjen

– Industrien trenger dere. Ja, ikke bare industrien, men hele landet, understreket en engasjert Lier-Hansen.

– Dere er fremtidens kompetansebransje, fortsatte han, med tydelig beskjed om hvor krevende bransjen for farlig avfall er, faglig sett – og juridisk.

Alle vil ha trygg behandling av farlig avfall, men ingen vil ha et mottak foran sin egen dør. Det er nokså typisk.

stein lier-hansen, norsk industri

Mer farlig avfall, ikke mindre

Han rettet også en liten pekefinger mot dem som tror at alt avfall bare kan resirkuleres bort, i en tid hvor mange er gått inn i en slags sirkulær-økonomi-boble.

– Det finnes krefter som tror at farlig avfall forsvinner, bare ved å knipse med fingrene. Men slik er det ikke, advarte direktøren.

– Det er sannsynlig at farlig avfall-volumene vil øke frem mot 2030, slo Stein Lier-Hansen fast.

Industrien med virkemidler

Han lovet at industrien vil ta farlig avfall fortsatt på alvor og at den skal sørge for økt ressursutnyttelse i tiden framover.

– Tiltak for avfallsreduksjon må primært settes inn før avfallet oppstår, poengterte han og listet raskt opp noen virkemidler:

  • Miljøvennlig design
  • Økt etterspørsel etter miljøvennlige produkter (ved offentlige innkjøp for eksempel)
  • Utfasing av prioriterte miljøfarlige stoffer i produkter
  • Økt utsortering og materialgjenvinning
  • Tilrettelegging for samarbeid i industriparker/-klynger
  • Forskning og utvikling (FoU) som fremmer sirkulær økonomi og god ressursutnyttelse

– Industrien kommer til å fortsette utviklingen mot økt ressursutnyttelse, men det krever langsiktige innovasjons- og utviklingsprosjekter i bedriftene – og teknologiutvikling, poengterte Norsk Industris direktør.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!