Nyheter
Snart kan enda flere innbyggere på Tromsøya få fjernvarme fra Kvitebjørn Varmes anlegg på Skattøra i Tromsø. Foto: Kvitebjørn Varme

91 millioner i støtte til varmelagring

Med 91 millioner kroner i støtte fra Enova kan Kvitebjørn Varme i Tromsø snart forsyne hele Tromsøya med fjernvarme.

En sentral del av løsningen er 300 meter dype brønner som sørger for at varme, produsert om sommeren, kan utnyttes på årets kaldeste dager, skriver statsforetaket Enova.

Vekslende behov

Produksjonen av varmen hos Kvitebjørn Varme skjer gjennom avfallsforbrenning der spillvarmen fra avfallsdestruksjonen gjenvinnes – som hos de fleste andre fjernvarmeprodusenter.

Mens det er stort behov etter varme i vinterhalvåret, er etterspørselen mindre i sommerhalvåret. Likevel brennes det omtrent like mye avfall året rundt. Det betyr at mye varme går til spille og at avfallsressursene i praksis ikke blir fullt utnyttet.

Varmelagring

På Tromsøya gjør de noe med denne utfordringen når selskapet nå sørger for at varmen kan lagres til det blir bruk for den. Varmelageret består av 300 meter dype brønner som injiserer varmt vann når fjernvarmeselskapet har produksjonsoverskudd. I kalde perioder snus vannstrømmen gjennom fjellet, og brønnene benyttes da til uttak av varme.

Utbyggingen vil øke energiproduksjonen med 83,5 GWh og erstatte i alt 59,4 MW elkraft med fjernvarme, opplyser Enova videre. Utbyggingen gjør det også mulig å forsyne Hamna-området, nordvest på Tromsøya, som er helt uten slik infrastruktur i dag, med fjernvarme.

Støttet fjernvarme siden 2002

Enova har støttet fjernvarmeutbygging siden 2002 og har vært en sterk bidragsyter til at det i dag er fjernvarme i de aller fleste større byer og tettsteder. I 2017 ble det levert 6,2 TWh fornybar energi i form av fjernvarme.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!