Nyheter
Slik «sikrer» noen forhandlere elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), avslørte en tilsynsaksjon. Foto: Kjersti D. Moxness, Miljødirektoratet

Skremmende dårlig sikring av elektronisk avfall

Seks av ti elektronikkforhandlere får stryk for sikringen av elektrisk og elektronisk avfall. Hvert år forsvinner mellom 4.000 og 10.000 tonn innkassert avfall fra forhandlerleddet.

Miljødirektoratet gjennomførte i 2018 en tilsynsaksjon hos 35 forhandlere av elektriske og elektroniske produkter i Hordaland, Møre og Romsdal, Oslo, Akershus, Oppland og Vestfold. De fleste tilsyn var varslet på forhånd. Evalueringen av aksjonen resulterte i en rapport som nylig ble lagt fram.

De kontrollerte kjedene og butikkene var Elkjøp, Euronics, Power og Skousen, i tillegg til IKEA, Jula Norge, Norsk Ombruk AS og Plantasjen.

Seks av ti bryter reglene

Resultatet viser at hele seks av ti forhandlere bryter kravene i avfallsregelverket.

For dårlig oppbevaring og sikring av EE- avfall og for dårlig informasjon til kundene om returordningen for EE-avfall, er bruddene som går oftest igjen, konkluderer direktoratet.

Kontrollørenes bilde fra en annen elektronikkbutikk. Norsk naivitet eller mangel på organisering? Her er det bare å forsyne seg. Foto: Miljødirektoratet

Mellom 4.000 og 10.000 tonn blir borte

Aksjonen avslørte også at rundt 4.000 til 10.000 tonn kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) forsvinner fra forhandlerleddet hvert år.

Selv om deler av dette kan være produkter som kan repareres og brukes igjen, er det snakk om mye avfall som kan medføre miljø- og helseskade dersom det ikke håndteres forsvarlig, understreker Miljødirektoratet.

Tilsynets hovedformål var å kontrollere om forhandlerne oppbevarer EE-avfallet slik at det ikke kan bli tatt av uvedkomne, og at de sørger for at avfallet håndteres må en forskriftsmessig måte.

Stort forbedringspotensial

– Forhandlerne har ansvar for at EE-avfallet blir samlet inn og levert til et godkjent mottak. Tilsynsaksjonen viser at bransjen har et stort forbedringspotensial for å sikre at dette faktisk skjer, poengterer Bjørn Bjørnstad, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

– Vi vil bruke resultatene og informasjonen fra tilsynsaksjonen til å vurdere hvilke tiltak som kan bidra til å redusere problemet med at EE-avfall havner på avveier, sier Bjørnstad videre.

– EE-forhandlerne har ansvar for å sikre at EE-avfall ikke kommer på avveie. Vi forventer at de gjennomfører tiltak for å bidra til dette framover.

Vil ta kontakt med politiet

Det er Miljødirektoratet og fylkesmannen som fører tilsyn med hele avfallskjeden for EE-avfall, inkludert retursystemene. De samarbeider også med Tolletaten om eksportkontroller ved grensene.

– Framover vil vi følge opp forhandlere og andre deler av avfallskjeden for EE-avfall med tilsyn. Vi vurderer også nærmere dialog med politiet om oppfølging av de som forsyner seg urettmessig av innsamlet EE-avfall, tilføyer Bjørn Bjørnstad.

Miljødirektoratet hadde et møte med bransjeforeninger og de store aktørene i september i år.

 

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!