Nyheter

Veireno-saken

Hemmeligholdt brev frikjenner Jonny Enger for søppelskandalen i Oslo

Avfallsbransjen.no har fått tilgang til dokumentasjon som ble sendt kommunerevisjonen i 2017 i forbindelse med bystyrets granskning av søppelskandalen. Dokumentet gir byrådsavdelingen for miljø og samferdsel hovedansvaret for kaoset.

Etter avfallsskandalen i Oslo i 2016 ble innhentingen av avfallet re-kommunalisert i 2017. Foranledningen var konklusjonene fra Kommunerevisjonen som mente at det var det private selskapet Veireno og dets leder Jonny Enger  som var ansvarlige for søppelkaoset.

Hemmeligholdte opplysninger

I forbindelse med Kommunerevisjonens gransking – som i hovedsak var basert på Internrevisjonens Deloitte-rapport – sendte en spesialrådgiver i Oslo kommune et brev til Kommunerevisjonen med oppsiktsvekkende opplysninger i november 2017.

Dette brevet har avfallsbransjen.no nå fått tilgang til.

Spesialrådgiveren skriver i brevet at han har vært rådgiver for administrerende direktør og de underliggende ledernivåene i Renovasjonsetaten og EGE over flere år frem til brevet ble skrevet i 2017. Han skriver også at han har hatt tilsvarende roller overfor andre byrådsavdelinger, etater, kommunale foretak og bydeler.

Med denne erfaringsbakgrunn oppsummerer spesialrådgiveren skjebnen til femte generasjons avfallsanbud i Oslo kommune slik:

  1. Sentrale politiske og administrative instansers adferd under mobiliseringen og realiseringen av anskaffelsen har medvirket til Veirenos konkurs og således satt kommunens juridiske posisjon i fare.
  2. I sanntid gjorde REN-direktør Sommernes den best mulige kvalitetsstyringen av femte generasjonsanskaffelsen gitt de politiske og administrative føringene som gjaldt i saksfeltet.
  3. Systemiske forhold i Oslo kommune har muliggjort bevisste og ubevisste feil i renovasjonsfeltet under mobiliseringen og realiseringen av femte generasjonsprosjektet. Den sentrale politiske og administrative viljen til å rydde i dette var ikke til stede på tross av at dette ble tydeliggjort.

Plasserer ansvaret hos Oslo kommune

I brevet legger spesialrådgiveren hovedansvaret på kommunaldirektøren i Oslo kommune. Han skriver, sitat:

«Fraværet av hensiktsmessig oppfølging fra kommunaldirektør muliggjorde Energigjenvinningsetatens ødeleggende handlinger på et tidspunkt som etter mitt skjønn, var helt avgjørende for at prosjektet ikke lyktes. Et eksternt firma gikk konkurs. Det er vanskelig å se det annerledes enn at kommunens juridiske posisjon ble satt i fare. Det er mitt syn at årsaken til dette lå utenfor Ren-direktørens ansvars- og myndighetsområde.»

Spesialrådgiveren skriver videre at en vesentlig årsak til problemene skyldes Oslo kommune ved Kommunaldirektøren, og direkte sabotasje fra EGE.

Sitat: «Det som ble meldt meg av EGE-adferd i oppstartsukene, var ikke til å tro. REN-direktøren varslet både EGEs fungerende etatsdirektør og kommunaldirektør. Kommunaldirektøren påla ikke EGE-direktøren saksvarende beslutninger og adferdsendring. EGE-direktøren kom riktignok REN-direktøren i møte ved å iverksette helgeåpning av fabrikkene, men grep ikke inn overfor egne ledere og ansatte som bedrev direkte trenering.  Nedstengingen av den ene fabrikken fikk svært negative følger for tempoet i avfallsinnhentingen som fikk inntil tre timer forsinkelser per bil per dag i flere måneder.»

Avfallsbransjen.no har bedt byrådsavdelingen for miljø og samferdsel om å kommentere spesialrådgiverens brev, foreløpig uten resultat. Vi har også kontaktet tidligere Veireno-eier Jonny Enger, og her kan du lese hans kommentarer.

Oppdatert 16/10: Les svaret fra Byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel her! 

Avfallsbransjen.no kjenner spesialrådgiverens identitet. Han er kontaktet og orientert om publiseringen som skjer med hans samtykke.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!