Nyheter
Både Norsk Gjenvinning Norge og New West Gypsum Recycling fra Canada har investert et to-sifret millionbeløp hver for at den sirkulære gipsfabrikken kunne bli en realitet. Dette er bedrifter som allerede henter ut innovasjonspotensial. Foto: Norsk Gjenvinning Norge

Vil etablere forprosjekt for sirkulære arbeidsplasser

NITO, Abelia og Circular Norway oppfordrer regjeringen til å etablere et forprosjekt som kan bidra til å skape nye, sirkulære arbeidsplasser. Og ber om tre millioner i neste års statsbudsjett.

I sitt innspill til Stortingets næringskomité i dag foreslår de tre organisasjonene at det etableres et slikt forprosjekt for å få Norge på det sirkulær-økonomiske sporet.

Bedrifter med innovasjonspotensial

Hensikten med forslaget er å identifisere aktuelle bedrifter som har et stort potensial for innovasjon og sirkulære forretningsmodeller. Også i avfallsbransjen burde det være mulig å finne slike selskap.

Kompetansepåfyll

Målet er at bedriften(e) og arbeidstakere, ved hjelp av kompetansepåfyll, kan bidra til å tenke nytt – gjennom økt ressurs- og materialeffektivitet og optimalisering av verdikjeder og samarbeid, skriver de tre i sitt felles høringsinnspill.

Virkemidler for grønne arbeidsplasser

«Målet må videre være å identifisere muligheter og barrierer slik at man kan etablere virkemidler som bidrar til innovasjon og grønne arbeidsplasser – for å skalere opp omstillingen», heter det videre i brevet til næringskomiteen.

NITO, Abelia og Circular Norway ber samtidig Stortinget om å øremerke tre millioner kroner i neste års statsbudsjett.

Les hele innspillet her.

Fakta om de tre organisasjonene

NITO, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjoner, er landets største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere utdanningsgrad. NITO har over 90.000 medlemmer i alle sektorer.

Circular Norway er Norges første og eneste politisk uavhengige, frittstående medlemsorganisasjon innenfor sirkulærøkonomi. Circular Norway er en pådriver for en raskere utvikling for sirkulær økonomi i Norge.

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, med virksomheter innen IKT, telekom, undervisning, forskning, konsulent/rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner. Foreningen har over 2.300 medlemmer med rundt 50.000 årsverk.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!