Nyheter
Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel (MOS), og Hans Petter Karlsen, konstituert administrerende direktør i EGE, under presentasjonen av PwCs undersøkelse av EGE. Foto: Øyvind Paulsen

Energigjenvinningsetaten i Oslo

Henter juridisk kompetanse etter fusjon med REN

Hans Petter Karlsen var svært tydelig i sin kommentar til PwC-undersøkelsen. – Ja, Energigjenvinningsetaten mangler juridisk kompetanse, sa EGEs konstituerte toppsjef.

Karlsen, som i februar i år overtok jobben som «ryddegutt» i Energigjenvinningsetaten i Oslo, bekreftet med det funnene til PwC. Nemlig at etaten har brudd kommunens regler for anskaffelser og at den mangler juridiske kompetanse på dette viktige området.

Avventer fusjonen med REN

Bystyret vedtok for ikke lenge siden at Renovasjonsetaten (REN) og Energigjenvinningsetaten (EGE) skal slås sammen allerede fra årsskiftet av.

– Vi avventer derfor sammenslåingen med REN før den nødvendige juridiske ekspertisen kommer på plass, poengterte Hans Petter Karlsen.

Mange komplekse anskaffelser

Når det gjelder EGEs dokumenterte brudd på kommunens anskaffelsesregler, gjorde Karlsen oppmerksom på at det er snakk om «meget komplekse anskaffelser i etaten, av et massivt omfang».

Regelverket godt nok?

– Vi må se på om gjeldende regelverk for anskaffelser er tilpasset virksomheten i Energigjenvinningsetaten, understreket den konstituerte direktøren.

Etaten har for tiden rundt 120 ramme- og serviceavtaler å forholde seg til. Mens PwCs undersøkelse pågikk, stoppet EGE pågående kjøp, opplyste Karlsen.

– Ukultur i EGE

Marie Lan Berg, Oslos byråd for miljø og samferdsel siden 2015 og øverste politisk ansvarlige for blant annet Energigjenvinningsetaten, snakket om «store utfordringer og klare forbedringer» i sin kommentar av PwCs funn – som altså gjelder perioden juni 2015 til mars i år.

– Rapporten vitner om at det har vært en ukultur i EGE hvor etaten har tatt lett på regelverk for anskaffelser, arbeidstid og ansettelser. Den slår fast at EGE har hatt alt fokus på drift, og at det har gått på bekostning av å følge regler og lovverk, sa Lan Berg.

– Brudd på lover og regler er ikke akseptabelt. Jeg ser svært alvorlig på dette, poengterte byrådet.

Burde blitt oppdaget tidligere

Hun la til at bruddene burde blitt avdekket tidligere – med klar henvisning til to av Energigjenvinningsetatens tidligere direktører.

Hun lovet at det skulle ordnes opp i etaten.

– Karlsen er allerede godt i gang med ryddejobben.

 

LES OGSÅ: Energigjenvinningsetaten brøt reglene for anskaffelser

OG DENNE: Kun én av 16 lederstillinger ble utlyst offentlig

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!