Nyheter
Roar Hansen, generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall (NFFA), oppfordrer klima- og miljøminister Ola Elvestuen til å sende ekspertrapporten ut på skriftlig høring. Foto: Torbjørn Leidal

Vil ha skriftlig høring

om farlig-avfall-rapport

Norsk forening for farlig avfall har bedt klima- og miljøminister Ola Elvestuen om å sende ekspertutvalgets rapport på skriftlig høring.

Under dagens innspillmøte om ekspertutvalgets rapport oppfordret Roar Hansen, generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall (NFFA), statsråden til at rapporten blir gjenstand for en skriftlig høringsprosess – med kort tidsfrist.

Samtidig ber foreningen om en behandling av merknadene «hvor ansvarlige myndigheter besvarer det som blir tatt opp av høringsinstansene». Oppfordringen fikk umiddelbar støtte fra flere aktører – som blant annet Avfall Norge og Norsk Industri.

Innspillmøte ikke godt nok

Bakgrunnen for utspillet er blant annet at NFFA ikke føler seg bekvem med departementets framgangsmåte så langt, med innspillmøter som gir organisasjonene svært begrenset taletid – og dermed reelle muligheter til innspill i en svært viktig sak, poengterte Hansen.

– Innspillmøter, som det vi har i dag, framstår for oss som ikke å bidra til en trygg avslutning og konklusjon i den fem år lange prosessen som myndighetene nå har ført om nasjonal behandlingskapasitet for farlig avfall etter Langøya-deponiet, sa generalsekretæren.

Overfor avfallsbransjen.no har Roar Hansen tidligere advart mot fallgruver i ekspertrapporten som ble lagt fram 4. november.

– Rapporten må kommenteres grundig

Oppfordringen til å sende ekspertutvalgets rapport på en skriftlig høringsrunde, begrunner NFFA med at rapporten «inneholder forhold som helt avgjort trenger å kommenteres, nyanseres og dokumenteres grundig før de legges til grunn for beslutninger. Det er ikke anledning i dag til å trekke fram slike forhold».

Som eksempel på behovet for faglig kommentering trakk Hansen fram at utvalgets rapport «på enkelte, vesentlige punkter står i motstrid til Miljødirektoratets vurderinger».

Innspillmøter, som det i dag, framstår for oss som ikke å bidra til en trygg avslutning og konklusjon i den fem år lange prosessen om nasjonal behandlingskapasitet for farlig avfall.

roar hansen, nffa

Vil unngå søppelberg av farlig avfall

Hansen poengterte videre at beslutningene som tas i denne saken «er av helt avgjørende betydning for fortsatt trygg behandling av farlig avfall i Norge». Det i en situasjon hvor det er dokumentert at mengden farlig avfall vil øke betydelig de neste tiårene (mens utvalget satser på en reduksjon av den samme mengden lenger fram i tid, red. anm.).

– Vi må derfor være trygge på at det tas beslutninger som ikke medfører at det bygges «søppelberg» av farlig avfall i Norge, eller at vi kommer i konflikt med våre internasjonale forpliktelser, understreket NFFAs generalsekretær.

Nye arbeidsplasser – eller avvikling?

Hansen fremhevet også hvor viktig beslutningene kommer til å bli for den delen av industrien som produserer farlig avfall og den som tar seg av den, nemlig avfalls- og gjenvinningsbedrifter.

– Beslutninger legger grunnlaget enten for å skape nye arbeidsplasser og kompetansemiljøer eller å nedlegge arbeidsplasser i begge disse delene av norsk industri, poengterte han.

Etterlyste framdriftsplan

Under innspillmøtet etterlyste flere organisasjoner en framdriftsplan for den videre behandlingen av rapporten, og da særlig med tanke på når eventuelle forslag fremmes av statsråden.

LES OGSÅ: Brevik uaktuell som deponi for farlig avfall

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!