Nyheter
Biogassanlegget på Stord vil bli et demonstrasjonsanlegg for nye biogassprosjekter som kan tilpasse konseptet til lokale forhold, både i Norge og i utlandet. Illustrasjon: SNG

Har søkt om tillatelse til

å bygge biogassfabrikk

Sunnhordland Naturgass AS har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om tillatelse til å bygge et biogassanlegg på Eldøyane industriområde på Stord. Selskapet håper at det kan sette spaden i jorda i løpet av januar.

Som avfallsbransjen.no skrev i midten av oktober, planlegger selskapet å etablere et biogassanlegg til 150 millioner kroner. Fabrikken skal produsere biogass fra blant annet gjødsel fra landbruket, fiskeensilasje og slakteriavfall fra fiskeindustrien.

Gassen skal renses og oppgraderes for nedkjøling og lagring på tanker. Den vil kunne mates inn på ledningsnettet til forbrukere rundt Stord og kjøres ut fra anlegget med tankbiler.

De ansatte ved Sunnhordaland Naturgass på Eldøyane industriområde på Stord hvor biogassanlegget skal bygges. Hege Vad, Ragnhild Aaland, Lene Pilskog og Håkon Vaage (f.v.) håper at det blir byggestart i løpet av januar 2020. Foto: SNG

Trenger direktoratets samtykke

På grunn av mengden farlig avfall som skal oppbevares, og fordi Sunnhordland Naturgass (SNG) vil være en såkalt storulykkevirksomhet, må det innhentes samtykke til bygging fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Søknaden ble sendt inn 15. november. Høringsfristen er satt til 20. desember.

Satser på byggestart i januar

– Saksbehandleren i DSB sier at det ligger an til rask saksbehandling etter høringsfristen, men utan garanti, selvfølgelig. Vi satser på byggestart i løpet av januar, opplyser Lene Pilskog, forretningsutvikler hos Sunnhordland Naturgass.

Går det slik Pilskog håper, vil det nye anlegget kunne starte sin ordinære produksjon fra 1. januar 2021 av.

Bygges i to trinn

Biogassanlegget på Stord består av to byggetrinn. Til det første har selskapet fått 38 millioner kroner i støtte fra Enova. Fabrikken vil produsere 22 GWh energi etter første byggetrinn, og 55 GWh når anlegget er fullt utbygd.

LES OGSÅ: Bygger Norges mest innovative biogassanlegg på Stord

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!