Nyheter
Roar Hansen, generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall, opplevde dagens hastemøte om deponisituasjonen som konstruktiv.  Foto: Hermann Möhring

– Myndighetene må ta deponi-grep – snarest!

Bransjeaktørenes budskap til statsrådene var tydelig: det haster med å ta en beslutning om hvor det nye deponiet for farlig avfall skal ligge. Og myndighetene må ta grep.

På mandag inviterte næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen (H) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) avfallsorganisasjonene til et hastemøte 5. desember.

Også overgangsløsninger

Hensikten var å diskutere om det finnes «alternative lokaliteter/prosjekter for å etablere behandlingsløsninger og deponi som kan dekke det nasjonale behovet for overgangsløsninger, og på lang sikt».

Per i dag finnes det som kjent kun ett deponi i landet som kan håndtere uorganisk, farlig avfall. Det er anlegget til Norsk Avfallshåndtering (NOAH) på Langøya utenfor Holmestrand. Slik det ser ut nå, vil kapasiteten være brukt opp senest i løpet av 2024.

Statsrådserkjennelser

Da avfallsbransjen.no snakket med Roar Hansen, generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall (NFFA), etter møtet i dag, sa han at hans inntrykk var at «myndighetene nå fullt ut erkjenner at beslutninger haster og at deres engasjement er påkrevet».

Når man vet hvilke tidshorisonter og investeringer som kreves her, vil det om få år mest sannsynlig oppstå en situasjon med negative samfunnsmessige konsekvenser.

roar hansen, norsk forening for farlig avfall (nffa)

Hansen poengterte særlig behovet for at myndighetene engasjerer seg for å sikre fremtidig mottakskapasitet og at de legger til rette for «en bilateral mellom de kommersielle interessentene». Og la til at han opplevde møtet med statsrådene som konstruktivt.

Konkurranse om farlig avfall

NFFA stilte følgende spørsmål under dagens møte: Hva kan myndighetene lovmessig gjøre for å bidra til at et samfunnskritisk markedstilbud, altså behandling og deponering av uorganisk farlig avfall, skal fungere uten opphold, og som tar hensyn til og stiller krav som ivaretar fri, likeverdig konkurranse?

Og fulgte opp med sin «virkelighetsbeskrivelse»:

  • Det er et marked for behandlings- og deponikapasitet for uorganisk farlig avfall hvor den ene dominerende aktøren om få år mister sin kapasitet til å betjene sine kunder – nesten 200 industribedrifter. Denne dominerende aktøren har i flere år arbeidet for å etablere ny kapasitet for å kunne fortsette å betjene kundene sine.
  • På samme tid har andre etablerte og profesjonelle aktører kjent sin «besøkelsestid» og arbeidet iherdig for å etablere konkurrerende behandlings- og deponikapasitet tidsnok til å vinne den konkurransen som er oppstått om betydelige tonnasjer uorganisk farlig avfall.

Sendrektighet og motstand

– Man kan ikke si at noen av disse aktørene ennå helt har vunnet fram, først og fremst på grunn av sentrale og lokale myndigheters sendrektighet i saksbehandlingen og lokalmiljøenes kraftige lokaliseringsmotstand, poengterte Roar Hansen.

– Når man vet hvilke tidshorisonter og investeringer som kreves her, vil det om få år mest sannsynlig oppstå en situasjon med negative samfunnsmessige konsekvenser, sa generalsekretæren.

LES OGSÅ: Brevik uaktuell som deponi for farlig avfall

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!