Nyheter
BATMAN-prosjektet hadde oppstartsmøte 5. juni på Glencore i Kristiansand hvor representanter for Glencore, Elkem, Hydro, Saint-Gobain, Agder Energi i tillegg til forskningspartnere fra NTNU, Universitetet i Agder, IFE (Institutt for energiteknikk), Transportøkonomisk institutt og Eyde-klyngen var samlet. FOTO: Eyde-klyngen

Kan bli senter for verdens «grønneste» batterier

I Norge er Eyde-klyngen i ferd med å utvikle de «grønneste» bilbatteriene i verden, gjennom BATMAN-prosjektet.

I morgen samles hele Norges «batteri-verdikjede» hos NHO i Næringslivets Hus – for å se på mulighetene som finnes, og hva som må til for at Agder kan bli Europas batterisenter.

Vil bli uavhengig av Asia

Verden står ovenfor en batterirevolusjon, og etterspørselen vil øke. De største europeiske bilprodusentene har allerede signalisert behovet for et batterisenter i Europa for å bli uavhengig av asiatiske leverandører.

Sirkulærøkonomi for batterier

Gjennom et samarbeid på tvers av bransjer skal BATMAN-prosjektet sette Norge i førersetet for utvikling og resirkulering av batterier. Ved å utforske materialflyten i batteriproduksjon, skal prosjektet se på muligheten til å utvikle en sirkulærøkonomi for batterier.

Eyde-klyngen presenterte BATMAN på Arendalsuka i august, og salen var tettpakket da Lars Petter Maltby, leder av innovasjonssenteret i Eyde-klyngen, ga et innblikk i prosjektet.

Lars-Petter Maltby
Lars-Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre, kan stå foran et industrieventyr med batteriprosjektet BATMAN. Foto: Øyvind Paulsen

Har alt som trengs

De fleste partner-selskapene i prosjektet holder til i Agder og «kan skilte med langt mer enn at regionen ligger tett på Europa», skriver Agder Energi i en pressemelding.

– I tillegg til overskudd av fornybar kraft produseres både kobolt, nikkel og karbon i umiddelbar nærhet. Altså alle råvarene som trengs for å produsere batterier. Det gjør det mulig å lage batterier som har verdens laveste CO2-avtrykk, altså verdens grønneste batterier, mener Lars Petter Maltby, leder av innovasjonssenteret i Eyde-klyngen.

Gjenbruk og sirkulære batterier

Norsk transportsektor er allerede blant de mest elektrifiserte i verden. I 2019 er over halvparten av alle solgte biler elbiler. På sikt vil det gi god tilgang på brukte elbilbatterier.

I EU alene anslår Bloomberg at mer enn 200.000 tonn Lithium-ion-batterier skal gjenvinnes innen 2030, med en dobling innen 2035.

«Det sier litt om mulighetsrommet når det kommer til gjenbruk av batterier», heter det videre i meldingen.

Fra batteri til energilagring

Det Oslo-baserte selskapet ECO Home har allerede begynt å utnytte denne muligheten. Selskapet har utviklet en helt ny metode som effektivt forvandler et bilbatteri til et energilagringssystem for nærings- og boligbygg.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!