Nyheter
Trygve Berdal er ny daglig leder i ReMidt IKS. Han mener fusjonen vil gjøre dem bedre rustet til framtidas krav. FOTO: Privat

ReMidt IKS blir det nye renovasjonsselskapet i Midt-Norge

Fra 1. januar 2020 får 17 kommuner på Nordmøre og i Trøndelag nytt renovasjonsselskap. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS fusjonerer og blir ReMidt IKS.

Trygve Berdal blir ReMidts nye daglige leder. Han kommer fra samme jobb i HAMOS IKS. Fra nyttår får han ansvaret for driften av gjenvinningsstasjoner og renovasjons- og slamtjenester til omtrent 130.000 mennesker i eierkommunene.

Blanding av egenregi og private aktører

Med kommunesammenslåingen fra 1. januar 2020 blir de opprinnelige 21 eierkommunene til de tre selskapene redusert til 17. Berdal forteller at kommunesammenslåingen var en medvirkende årsak til fusjonen.

– I tillegg tror vi på et tettere samarbeid, og at denne fusjonen vil føre til bedre tjenester og at vi er bedre rustet til å møte framtidas krav og utfordringer, sier han.

Avfallsinnsamling i de 17 kommunene hvor ReMidt skal operere, vil bli gjennomført av både private aktører og i egen regi av noen kommuner.

– Blandingen av egenregi og private innsamlere er fordi det er sånn det har vært historisk sett i de kommunene vi nå skal arbeide i. Vi tok over en del av innsamlingen selv etter konkursene i Veireno og RenoNorden, selv om vi ikke ble direkte berørt av de konkursene. Da kunne vi lagt det ut på nye anbud, men på grunn av turbulensen det skapte i markedet, valgte vi å drive i egen regi, sier Berdal.

Må bevise at fusjonen er lur

Han forteller at det gjennom fusjonen også er skilt ut et nytt selskap som vil stå for investeringer og medeierskap i behandlingsanlegg.

– Selskapet er eid av kommunene og skal ledes av et helt eget styre, så den delen er det det nye styret som står for.

På spørsmål om han har noen tips til andre selskaper som vurderer å fusjonere, er han klar på at det må bygges på gjensidig tillit og samarbeid.

– Og nå må vi bevise at denne fusjonen er lurt, sier han.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!