Nyheter
Drifts- og personalsjef i HIM, Ole A. Svendsen, ønsker seg en presisering av Miljødirektoratets regelverk. Foto: Torbjørn Leidal

Må bygge anlegg innendørs

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) IKS er pålagt av fylkesmannen i Rogaland å bygge tak over kompostanlegget i Toraneset miljøpark i Vindafjord kommune.

Kravet kommer fra Fylkesmannen, etter en tolkning av Miljødirektoratets regelverk. Toraneset miljøpark må ha klart innendørs komposteringsanlegg innen 1. august i år.

Betyr store kostnader

Drifts- og personalsjef i HIM, Ole A. Svendsen, forteller at det ikke er noen andre anlegg som driver med såkalt rankekompostering som er pålagt å drive det innendørs.

HIMs anslag viser at en slik utbygging vil koste mellom 40 og 50 millioner kroner.

Alternativet er å sende matavfall og slam til lignende kompostering andre steder i Norge.

– Transporten kan i verste fall måtte gå over fjella til Østlandet, sa drifts- og personalsjef i HIM, Ole A. Svendsen, til avfallsbransjen.no 23. desember i fjor.

Mener regelverket burde presiseres

Å enten investere flere millioner kroner i et nytt bygg, eller å transportere avfall til andre anlegg, vil konsekvensene være konkurransevridende, mener Svendsen. Det vil også føre til økte kostnader for HIMs kunder.

Siden miljøparken på Toraneset er det første anlegget i landet som er pålagt noe slik, stiller Svendsen også spørsmål ved om direktoratets retningslinjer burde vært klarere, så det ikke åpner for forskjellig tolkning fra forskjellige Fylkesmenn.

Avfallsbransjen.no har sendt konkrete spørsmål til Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet, og avventer svar.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!