Nyheter
Svein Kamfjord, direktør avfall og gjenvinning i KS Bedrift Foto: Jill Johannessen, KS Bedrift

KS Bedrift Avfall ønsker likere tolkning av regelverk

KS Bedrift Avfall ønsker at Miljødirektoratets regelverk tolkes likere av Fylkesmenn i forskjellige regioner.

Tirsdag 07.01.20 skrev Avfallsbransjen.no om hvordan Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er pålagt å bygge inn rankekomposteringsanlegget sitt i Toraneset Miljøpark.

Drifts- og personalsjef Ole A. Svendsen i HIM forteller at de er de eneste i landet som er pålagt dette, og etterspør et mer presist regelverk fra Miljødirektoratet som ikke åpner for tolkning av forskjellige Fylkesmenn.

Han får støtte fra Svein Kamfjord, leder for KS Bedrift Avfall.

– Tatt det opp flere ganger

– KS Bedrifts medlemmer er ikke imponert når Fylkesmannens tolkning varierer fra region til region. Vi har tatt opp dette med Miljødirektoratet ved flere anledninger, og direktoratet har har forbedret innsatsen sin betraktelig de senere årene, sier Kamfjord.

Han forteller også at Miljødirektoratet selv ønsker å ha en enhetlig myndighetsutøvelse, og at det er viktig at bransjen sier fra når medlemmer opplever ulik tolkning, slik at Miljødirektoratet kan fortsette arbeidet sitt på området.

Myndighetene burde være oppmerksomme

Det er slike kompostranker som kan sees i bakgrunnen her som Toraneset Miljøpark nå er pålagt å bygge inn. Drifts- og personalsjef i HIM, Ole A. Svendsen, ønsker seg en presisering av Miljødirektoratets regelverk. Foto: Torbjørn Leidal

Han understreker at KS Bedrift ikke har satt seg inn i denne enkeltsaken, men at det på generelt grunnlag kan sies at pålegget om å bygge komposteringsanlegget innendørs kanskje kan bidra til konkurransevridning.

Derfor burde myndighetene være oppmerksomme, mener han.

– Her pleier myndighetene å være veldig «på» i andre sammenhenger, og de burde selv være svært opptatt av lik tolkning, sier Kamfjord.

– Vis til konkrete eksempler

Kamfjord oppfordrer Fylkesmennene til å løfte spørsmålet til Miljødirektoratet hver gang det er rom for tolkning.

– Miljødirektoratet må fange opp slike situasjoner og sikre at Fylkesmennene tolker likt. HIM gjør rett i å påpeke problemet. Vi har som sagt ikke satt oss inn i denne konkrete saken, men for alle våre medlemmer er det viktig å vise til andre konkrete eksempler de mener er relevante, sier han.

Fylkessammenslåing bør bidra til større grad av likebehandling

Lederen for KS Bedrift Avfall viser igjen til at direktoratet er åpen for innspill om ulike tolkninger det er mulig å ta tak i.

– Så vidt vi er kjent med, er dette også tema på de årlige samlingene av Fylkesmenn i regi av Miljødirektoratet. Nå er også antall fylker redusert til 11 i Norge, noe som i seg selv bør bidra til større grad av likebehandling.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!