Nyheter
Drifts- og personalsjef i HIM, Ole A. Svendsen, ønsker seg en presisering av Miljødirektoratets regelverk. Foto: Torbjørn Leidal

– Konkurransevridning veier ikke tungt når den settes opp mot miljøkrav

Miljødirektoratet jobber for enhetlig tolkning av sitt regelverk blant Fylkesmennene, men sier også at noen anlegg trenger spesifikke krav.

Tidligere denne uken har avfallsbransjen.no skrevet flere artikler om rankekomposteringen i Toraneset miljøpark i Vindafjord kommune i Rogaland.

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM), som drifter miljøparken, er pålagt å bygge tak og vegger rundt rankene, noe de anslår vil koste dem et sted mellom 40 og 50 millioner kroner. Alternativet er å sende avfall til kompostering til andre steder i landet.

Drifts- og personalsjef i HIM, Ole A. Svendsen, etterspør en presisering av regelverket for at Fylkesmenn ikke skal tolke Miljødirektoratets regelverk forskjellig.

Miljødirektoratet opprettholdt krav fra Fylkesmannen

Seksjonsleder i Miljødirektoratet, Kristine Mordal Hessen, forteller at de kontinuerlig jobber for enhetlig tolkning av regelverket. Foto: Miljødirektoratet

Seksjonsleder for avfall og grunnforurensning i Miljødirektoratet, Kristine Mordal Hessen, forteller at Fylkesmannen påla miljøparken å bygge inn rankene i forbindelse med søknad om fornyet drift i 2016.

Vedtaket ble påklaget av HIM. I 2018 vedtok Miljødirektoratet å opprettholde kravet fra Fylkesmannen.

– Det ble opprettholdt på grunn av luktproblemer og fugleproblematikken i området. Miljødirektoratet har ikke innsikt i dialogen mellom Fylkesmannen og HIM etter 2018, forteller Mordal Hessen.

Noen anlegg trenger spesifikke krav

Videre påpeker hun at det finnes gode grunner til å stille spesifikke krav til noen anlegg, som for eksempel nærhet til bebyggelse, eller i HIM sitt tilfelle, at rankekomposteringen har et fugleproblem.

På spørsmål det vil være konkurransevridende at HIM må enten investere store summer eller sende avfallet til andre anlegg i landet, svarer seksjonslederen følgende:

– Konkurransevridning er ikke et tungtveiende argument for å ikke drive et anlegg etter miljøkravene som blir satt. Denne saken er det nå Fylkesmannen som har myndighet til å følge opp.

– Enhetlig praksis er viktig

Onsdag 8. januar sa direktør i KS Bedrift Avfall, Svein Kamfjord, at de ønsker likere tolkning av Miljødirektoratets regelverk.

Mordal Hessen forklarer at deres rolle er å veilede Fylkesmenn i regelverket, og at selv om regelverket åpner for forskjellig tolkning, jobber de kontinuerlig med å forbedre veiledningen til Fylkesmennene for å sikre enhetlig praksis.

– Enhetlig praksis er viktig, men det kan også være gode grunner til å stille ulike krav ut ifra lokale hensyn.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!