Leder

Avfallsmarkedet 4.0 – vi kommer!

Overgangen fra renovasjon til marked har ofte vist at det mangler «et marked». Det er ikke tilfeldig.

Et marked kan ikke vedtas. Det må utvikles og bygges opp. Det forutsetter budskapsformidling.

Avfallsmarkedet har blitt kastet om tre ganger i løpet av knapt ti år. Endringene har vært store, forventningene enorme – og vi har knapt sett starten. Utviklingen går fort, og hastigheten vil bare øke.

Men har du tenkt over hva «utvikling» egentlig er – og hva som driver «utviklingen»?

Nyhet og formidling

Torbjørn Leidal

Utvikling kjennetegnes generelt sett av to ting.

  • Det ene er at noe skjer på en ny måte, eller at noe helt nytt innføres gjerne med ny teknologi.
  • Det andre er at dette nye må gjøres kjent, slik at andre blir gjort oppmerksom på det og kan forbedre sin drift ved å tilpasse seg den nye metoden eller teknologien.

Det tar vi konsekvensen av!

Avfallsbransjen.no vil derfor reise Norge på kryss, tvers og langs. Vi pakker pc, kamera og tannbørste i begynnelsen av februar for å reise landet rundt hele 2020. Vi skal skrive om Avfall 4.0 – nyheter og reportasjer.

Dette er blant temaene vi vil skrive om:

  • Nye sirkulære gjen- og ombruksmetoder
  • Ny teknologi og produksjonsmetodikk
  • Kollisjoner mellom sirkulære krav (og forventinger) og dagens lov- og regelverk
  • Lokale og regionale forskjellsbehandlinger i tolkning av lov- og regelverk
  • Personportretter på spennende bransjefolk som setter preg på bransje og omgivelser

Vil du ha besøk? Ta kontakt på redaksjonen@avfallsbransjen.no!

For å forstå fremtiden må du kjenne fortiden

For at vi skal skrive nyttige artikler, er vi avhengig av erfarne, kunnskapsrike og krevende lesere som vil dele sin kunnskap med oss når vi reiser rundt i landet det neste året.

For å skrive om Avfall 4.0 må vi også kjenne historien. Slik at utgangspunktet blir rett – her er vårt utgangspunkt:

Avfall 1.0

Først var det forberedelsene til deponiforbudet med avvikling av deponi og oppbygging av marked og gjenvinningskapasitet. Daværende SFT sendte ut brev allerede i 2005/2006 og ba kommunene forberede seg på å ta ansvar for at det skulle finnes behandlingskapasitet til ca 470.000 tonn som årlig skulle behandles i stedet for deponering. Fra 2007 og fremover ble det investert milliardbeløp i energigjenvinningskapasitet, opplæring og utarbeidelse av nye arbeidsmetoder.

Avfall 2.0

Finanskrisen i 2008 gav forvarsel om at overgangen til marked kunne bli utfordrende. Tilgangen på avfall i Sverige ble redusert med 15-20% over natten. Nye norske og svenske anlegg ble satt i drift, og svenskene fjernet forbrenningsavgiften. Deretter skulle markedet over i driftsfase med sortering, gjenvinning og marked. Oslo var verdens første hovedstad med kildesortering, eksporten til Sverige tok fart og meglerne ble en vesentlig aktør.

Avfall 3.0

Begrepene sirkulær økonomi og grønt skifte tok over for kretsløpsbasert avfallsbehandling som kom som en kule i 2017/1018.

Først ble de nye begrepene møtt med skeptiske skuldertrekk. Deretter ble skepsisen møtt med med innovative skuldertrekk.

Den nye tiden var her.

Klemetsrud lanserte CCS, Norsk Gjenvinning annonserte papirfabrikk og gipsfabrikk, kineserne ville ikke ta i mot europeisk plast, Fortum lanserte planer om fabrikk for plastgjenvinning og anbudsskandalene stod i kø. Overgangen til marked viste at det ofte manglet et marked. Marked må utvikles og bygges opp – marked kan ikke vedtas. Det forutsetter budskapsformidling.

Sammen skal vi lage Avfall 4.0 – har du noe vi bør skrive om – ring og mail så kommer vi!

Epost: torbjorn.leidal@avfallsbransjen.no

Mobil 920 64 011

Drifts- og vedlikeholdstjenester

Cambi ASA

Miljøcontainere

Alles Miljø AS

Slukke-container

Onsite Security Solutions AS

Emballasjepresser

EnviroPac AS

REEN CMS

Reen AS

Mottak av tau, not, garn og plast

Viking Gjenvinning AS
Relaterte artikler
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Sverige mener alvor med sine miljømål

Svein Kamfjord, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

Biogass- og slambehandlings­anlegg, CambiTHP B12

Cambi ASA

Returpunkt Farlig Avfall

Onsite Security Solutions AS

MK 700 ballepresse

Alles Miljø AS

Kildesortering innendørs

EnviroPac AS

REEN CMS

Optimaliser din avfallshåndtering med dynamisk sporing og lagerstyring

Reen AS
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.