Nyheter
Sveinung Rotevatn mener forutsetningene ligger til rette for at Norge skal bli et ledende land innen sirkulær økonomi. Foto: Bjørn Vilberg

Vil lære av andre land

for å bli best på

sirkulær økonomi

Den nye klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn, er klar på at avfall blir en viktig del av regjeringens handlingsplan for sirkulærøkonomi som skal offentliggjøres i løpet av året.

Med en spøk om at han i hvert fall i aller nærmeste framtid fortsatt er ansatt i Klima- og miljødepartementet, inntok Sveinung Rotevatn scenen på Industri Futurum for å prate om den norske regjeringens handlingsplan for sirkulær økonomi torsdag.

– Norsk avfallspolitikk skal være effektiv bruk av ressurser. Det gir også mening fra et økonomisk ståsted. Det skal være miljøvennlig, samtidig som det stimulerer til verdiskapning og konkurransedyktighet, sier han.

Ser til andre land

Han vektlegger viktigheten av sirkulærøkonomi for å ha en bærekraftig vekst og framtid, og forteller at regjeringen ønsker at Norge skal vise veien internasjonalt for en grønn, sirkulær økonomi. 8 departementer samarbeider nå om handlingsplanen for sirkulær økonomi.

For å bli ledende på sirkulær økonomi, drar han frem eksempler på ting som kan læres av andre land.

I Danmark er de gode på data og digitalisering, i Finland har de samarbeid på tvers av sektorer, i Sverige jobber man med bærekraftig produksjon og innovasjon, mens Nederland er et foregangsland hva gjelder biomasse og mat.

Norge har muligheter

Rotevatn er opptatt av å trekke fram de mulighetene Norge har. Blant naturressurser som jordbruk, skog og fiskerier, i tillegg til en utbredt energisektor.

– Marin forsøpling er en prioritet for regjeringen, og nasjonalt går vi til kilden for å løse problemet der, sier han.

Den nye klima- og miljøministeren forteller at grønne produkter skal være normen, ikke unntaket. Han understreker at den norske regjeringen støtter EUs plan om å være klimanøytralt innen 2050.

Avfall på avveie

Tall fra Miljødirektoratet viser at det i Norge var totalt 11,7 millioner tonn avfall i 2017. De viser også at nordmenn kaster med avfall enn en gjennomsnittlig europeer, med 748 kg mot 487 kg.

Målet, forteller Rotevatn, er at avfall skal omgjøres til ressurser, som til slutt fører til at avfall kan utfases.

Handlingsplanen utarbeides i 2020, og skal etter planen presenteres mot slutten av året.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!