Nyheter
Administrerende direktør i VEAS, Ragnhild Borchgrevink, er klar på at regjeringen må bestemme seg for å satse på biogass. Foto: Torbjørn Tandberg

Retorikk, forutsigbarhet og virkemidler var i fokus under innspillsmøte om biogass

Under mandagens innspillsmøte om regjeringens handlingsplan for biogass, fikk sektoren komme med innspill til hva de mener bør prioriteres for å gjøre biogass til et godt alternativ.

Mandag 27. januar inviterte Klima- og miljødepartementet bransjen til innspillsmøte om regjeringens handlingsplan for biogass. Der fikk de kartlagt forskjellige meninger fra sektoren, og det ble tydeliggjort hva som trengs for at biogass skal bli et reelt alternativ i dagens samfunn.

95 % kutt innen 2050

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn åpnet ballet. Han var tydelig på at utslipp av klimagasser må kuttes kraftig for å nå klimamålene i 2030 og 2050, når Norge skal være et lavutslippssamfunn.

– Vi trenger en sirkulærøkonomi som er innenfor jordas bæreevne. De små og store valgene er avgjørende for å kutte utslipp, og i 2050 har regjeringen som mål å kutte utslippene med 90-95 %, sier han.

Den nye Klima- og miløministeren, Sveinung Rotevatn, åpnet innspillsmøtet om biogass. Foto: Jo Straube/Venstre

Biogass er viktig for å kutte utslipp

Rotevatn la vekt på viktigheten av biogass for å få ned utslipp fra veitransport, en sektor som står for den største delen av klimagassutslipp i Norge, med omtrent en tredel.

25 personer fra forskjellige aktører var oppført på talerlisten, og et gjennomgående tema var ønske om forutsigbarhet.

Bransjen pekte blant annet på usikkerheten rundt om biogass er en overgangsordning eller om det er en del av løsningen for et mer miljøvennlig samfunn. En avklaring som for mange vil være viktig før de eventuelt bestemmer seg for å investere store summer i næringen.

Retorikk spiller en rolle

En av dem som talte under møtet, var Ragnhild Borchgrevink. Hun er administrerende direktør i Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS). Borchgrevink forklarte at produksjon av biogass også fører til andre produkter, som blant annet biokull som kan brukes til å rense vann, og Co2, som de planlegger å bruke til kullsyre.

– Nesten all retorikk som går på klimavennlige løsninger handler om elektrisitet, og så kommer biogass inn som en bisetning på slutten. Retorikken som brukes er viktig, fordi næringsaktører innstiller seg på det de hører fra myndighetene, sier administrerende dirktør i Vestfjorden Avløpsselskap, (VEAS) Ragnhild Borchgrevink, og legger til:

– Man må vite om biogass er en del av nullutslippssamfunnet eller ikke.

Forutsigbarhet er viktig

Borchgrevink tror mye kan være gjort om det blir bestemt at biogass er et klimanøytralt drivstoff som har like gode egenskaper som elektrisitet og hydrogen. Da vil flere tørre å satse, mener hun. Hun påpeker at teknologien for biogass er moden, og at det bør bli mer fokus på markedet og en hensiktsmessig industrialisering.

– Hvis det bare anses som en overgangsordning, vil dette produktet være dødt, sier VEAS-direktøren.

Et av stikkordene som gikk igjen i flere av innspillene, var «forutsigbarhet». Som eksempel på en slik forutsigbarhet, trekker Borchgrevink fram kollektivselskapet Ruter, som i 2016 la fram en plan for å bruke biogass i nesten 50 % av bussene sine. I 2018 lanserte de en elektrifiseringsstrategi med mål om å bli helelktrisk innen 2028.

– Det skaper ikke grunnlag for å planlegge langt fram i tid, påpeker hun.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!