Nyheter
Statssekretær Mathias Fischer og Sverre Valde fra Nomiko under åpningen av Byggavfallskonferansen 2020. Foto: Bjørn Vilberg

Nytt kapittel i avfallsforskriften

Statssekretær åpnet årets byggavfallskonferanse i Oslo kongressenter med en aldri så liten nyhet. Regjeringen skal etablere et nytt kapittel i avfallsforskriften som skal gjøre det lettere å gjenbruke betong fra byggdrift til nye formål.

Mathias Fischer, statssekretær i Klima- og miljødepartementet, åpnet tirsdag årets byggavfallskonferanse i Oslo kongressenter.

– I den korte tiden jeg har vært i Klima- og miljødepartementet, har jeg fått en rask forståelse av hvor viktig det dere gjør er, sier han til de omtrent 300 deltakerne i salen.

Han forteller at regjeringen ønsker at Norge skal bli et foregangsland innen sirkulærøkonomi, og at kjernen i det er å gjenbruk av ressurser, og å bruke materialer og ressurser best mulig gjennom hele kretsløpet.

– Går feil vei

EUs rammedirektiv for avfall sier at 70 prosent av ikke-farlig byggavfall skal materialgjenvinnes innen 2020. Men tall fra 2017 viser at bare 35 prosent av de omtrent 2 millioner tonnene med byggavfall da ble materialgjenvunnet.

Det vil regjeringen gjøre noe med, og skal nå innføre et nytt kapittel i avfallsforskriften for å gjøre det enklere å bruke betong fra byggdrift til nye formål.

– Regnskapet fra 2017 viser at utviklingen går feil vei, og sammen har vi ansvaret for å endre dette. Bygg- og avfallsbransjen har stor mulighet til å snu trenden, sier Fischer.

Jobber med ombruk

Bærum Ressursbank har begynt å jobbe med nettopp dette. De kommende årene skal de jobbe med seks store prosjekter,

Tore Gulli og Ida Nilsson presenterte Bærum Ressursbanks arbeid med ombruk av byggavfall. Foto: Bjørn Vilberg

inkludert ny E18, kan Tore Gulli fortelle.

Han og Ida Nilsson presenterte deres arbeid med å forbedre gjenbruk av overskuddsmasser fra bygganlegg.

Trenger samarbeidsvillige politikere

Bærum Ressursbank anslår at de i løpet av de neste åtte årene vil ha omtrent 30 millioner tonn avfall bare i Bærum, noe som gjør det nødvendig med flere mottaksanlegg. Derfor må politikerne være samarbeidsvillige og se det store bildet, mener Nilsson.

– Det kan være naboer som klager på støy, og politikere som ikke ønsker mottaksanlegg, men avfallet kommer, uansett om de vil eller ikke, så da kan de velge å håndtere det på en god eller dårlig måte, sier hun.

Store besparelser

Tore Gulli fra Bærum Ressursbank trekker fram flere fordeler med økt gjenbruk av byggavfallet. Blant annet reduserer det klimabelastningen, samtidig som det bedrer nærmiljøet, det gir økonomiske gevinster og er bedre utnyttelse av ressursene.

I deres anslag, viser de at ombruk av ressurser de neste årene kan føre til besparelser på 5,3 milliarder kroner, og redusere CO2-utslipp på inntil 300.000 tonn.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!