Nyheter
Anlegget til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud. Foto: Fortum Oslo Varme

Vannbåren varme kan spare strømnettet

Økt elektrifisering krever betydelige investeringer i strømnettet. En fersk rapport viser at vannbåren varme kan ta en betydelig del av behovet.

Norge står foran en kraftig utbygging av strømnettet for å møte den økte elektrifiseringen i transport og petroleumssektoren. Analyser fra NVE viser at det samtidige strømforbruket vil øke i årene fremover. Det innebærer at det samlede effektforbruket stiger. Dette er en utfordring, fordi strømnettet må være dimensjonert for å håndtere toppene i kraftforbruket. Spesielt i kuldeperioder vil presset på strømnettet være enormt.

Trenger mer strøm

Nå viser en fersk rapport, som Erichsen & Horgen har laget for Norsk Fjernvarme og Energi Norge, at vannbåren varme kan bli en viktig bidragsyter for å redusere presset på strømnettet. Rapportens hovedkonklusjon er at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ut fjernvarme for å frigjøre kapasitet i strømnettet.

– Med all den elektrifiseringen som kommer er vi avhengig av å gjøre mer plass i strømnettet. Der kapasitet i strømnettet kan frigjøres, så bør den det. Det er smartere å varme opp et bygg med vannbåren varme og isteden bruke strømnettet til å lade en el-bil, sier Monica Havskjold i Erichssen & Horgen til Avfallsbransjen.no.

LES OGSÅ: Fortum Oslo Varme nådde milepæl

«Samfunnet vil spare like mye som det koster å investere i vannbåren varme. Med energifleksibel oppvarming vil vi trenge mindre utbygging av nytt strømnett. Denne besparelsen tilsvarer omtrent kostnaden ved å investere i et anlegg for vannbåren varme. Vannbåren varme i bygninger bidrar til økt elektrifisering av andre sektorer. Dersom oppvarmingen skjer med vannbåren varme og andre energikilder enn direkte elektrisitet vil det frigjøre nettkapasitet (effekt). Den ledige effekten vil kunne tas i bruk til lading av el-biler og andre kjøretøy, til ny industri eller den kan bidra til å unngå eller utsette behovet for investeringer i nytt nett», konkluderer rapporten.

NVE har tidligere konkludert med at en reduksjon på en kilowattime i nettkapasitet vil redusere utbyggingskostnadene med 4.500 kroner. Hvis en leilighet på 60 kvadratmeter utstyres med vannbåren varme, innebærer dette sparte investeringer i strømnettet på opp mot 8.000 kroner. En enebolig på 160 kvadratmeter kan gi en innsparing på opptil 30.000 kroner.

En innvending mot vannbåren varme har vært at selve installasjonen er svært kostbar. Da Stortinget i 2016 ba regjeringen endre byggteknisk forskrift for å sikre at bygninger over 1000 kvadratmeter skulle bygges med vannbåren varme, hevdet Boligprodusentenes forening at dette kunne innebære en merkostnad på opp mot 100.000 kroner for en leilighet.

 

Brøkdel av boligverdien

Den ferske rapporten, som presenteres på et frokostmøte i Oslo onsdag, konkluderer med at merkostnaden er betydelig lavere. En underlagsrapport utført av Asplan Viak tyder på at merkostnaden ved å innføre et energifleksibelt varmesystem vil bli på mellom 1.000 og 10.000 kroner.

Rapporten fra Erichsen & Horgen viser til at merkostnaden for utbygging av fjernvarme dekkes inn ved at behovet for å bygge ut kapasitet i strømnettet reduseres tilsvarende. For boligmarkedet i Oslo vil dessuten en merkostnad på opp mot ti tusen kroner bare utgjøre 1-2 promille av boligens kostnad.

Her finner du rapporten i sin helhet

– Dette er forsvinnende lite og har ingen sammenheng med salgsprisen for slike leiligheter. Samtidig sparer vannbåren varme både brukeren og samfunnet for kostnader, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme.

Han viser til at regjeringen selv i en høring i 2018 forslo å øke kravet til energifleksibel oppvarming i nye bygg, bare får deretter å legge forslaget i skuffen.

– ¬Det er uforståelig for oss at ikke regjeringen har gjennomført sitt eget forslag. De har argumentert med høye kostnader, men dette bør nå være tilbakevist, sier Tomren-Berg, som håper den nye kommunal- og moderniseringsministeren Nikolai Astrup (H) tar tak i saken.

– Astrup kjenner godt hvilke utfordringer strømforsyningen står overfor. Forsterkede krav om energifleksibel oppvarming er et svar på dem, sier Tomren-Berg.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!