Nyheter

Skandinaviske CCUS-alliansen

forventet ikke penger

i Statsbudsjettet

«Alliansen» er ikke opprettet med sikte på å få penger i høstens statsbudsjett. Men vi stiller noen spørsmålstegn ved noen av premissene og konklusjonene som ligger bak den tildelingen som er under oppseiling til høsten, sier Odd Terje Døvik i Returkraft.

Olje- og energiminister Tina Bru
Foto: Bjørn Vilberg

Olje- og energiminister Tina Bru har i tur og orden besøkt CCS-aktørene i løpet av de tre første ukene som statsråd. Tirsdag var det Kristiansand. Her møtte hun initiativtager Odd Terje Døvik i CCUS-alliansen bestående av Returkraft i Kristiansand, BIR i Bergen, Amager, sydsvenske Sysav og de to København-anleggene Amager (ARC) og Vestforbrænding.

Adm.dir.Odd Terje Døvik i Returkraft vil delta i kampen om statlige CCS-midler.
Foto:Torbjørn Leidal

Hvordan reagerte Tina Bru på presentasjonen av den skandinavike CCUS-alliansen, inititativtager Odd Terje Døvik, adm.dir. i Returkraft?

-Hun hadde ingen umiddelbar kommentar annet enn at de selvsagt håpet at de to demonstrasjonsprosjektene ville inspirere og trekke til seg aktører både fra Norge og utlandet.

Regner dere med å få statlig støtte – eller at Tina Bru vil jobbe for forretningsmodell som er bærekraftig for CCS?

-Det finnes en rekke statlige støtteordninger vi kan benytte oss av, f eks i forbindelse med et eventuelt pilotprosjekt. Men vi er ikke aktuelle mottakere av million (eller milliard)-beløp som måtte komme over statsbudsjettet til høsten. Ministeren var tydelig på at de nå er inne i en kvalitetssikringsfase, og at utfallet av denne vil avgjøre om Regjeringen foreslår å bevilge penger til ett, to eller ingen fangstanlegg.

Hva sa Tina Bru da du fortalte at Amager og dere kan fange billigere – og at flere kan bruke annen teknologi?

-Det ble ikke kommentert.

Ble dere invitert til å sende inn deres presentasjoner og facts til OEDs kvalitetetssikringsprosjekt som pågår nå?

-Nei.

Hva blir videre fremdrift for Retukraft, CCUS-alliansen og OEDs arbeide?

-Det siste får OED svare på selv. CCUS-alliansen og Returkraft fortsetter sitt arbeid uavhengig av hva OED holder på med. Vi ser på ulike teknologier for fangst, vi ser på ulike bruksområder for CO2, vi sammenligner tall og utveksler informasjon.  Og i motsetning til rapportene fra Klemetsrud sladder vi ingenting.

Svarte adm.dir. Odd Terje Døvik etter møte med Olje- og energiminister Tina Bru tirsdag ettermiddag. Det betyr at det politiske spillet om tosifrede milliarder fortsetter. Men, nå har Klemetsrud og Brevik allerede «levert» etter regjeringens innledende intensjoner – å initiere flere CCS-spillere på banen. Om det vil tjene de to aktørene eller føre til at fullskala CCS først blir innført når økonomisk bærekraftige forretningsmodeller vedtas i form av avgifter eller kvoter, gjenstår å se – til høsten.

«Stussen» til Døvik som skal hente ut CO2.
Foto: Torbjørn Leidal

Best mulig grunnlag

-Jeg skal levere et best mulig grunnlag for Regjeringen å fatte beslutning på, sa Olje- og energiminister Tina Bru mandag ettermiddag på studietur hos Klemetsrud. Hun la til at ambisjonen er å levere prosjekt som har en overføringsverdi også utenfor Norges grenser. Og vi har en ambisjon om å ta en beslutning til høsten, sa hun.

Avfallsbransjen.no følger saken.

 

 

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!