Nyheter
Administrerende direktør Odd Terje Døvik i Returkraft AS. Foto: Jens Egil Heftøy

Avfallsdøgnet 05.03.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Vil dele utslippsregningen

Kommuner som har avfallsforbrenningsanlegg får hele klimagassutslippet registrert hos seg, selv om avfallet kommer fra nabokommuner. En fersk rapport tar til orde for å fordele byrden slik at alle kommuner må svare for sin andel av utslippene. Det kom frem på et frokostseminar i regi av Avfallsbransjen.no torsdag. Både Høyre og Arbeiderpartiet varsler at de vil fremme forslag om utslippsfordeling for forbrenningsanleggene.

Glass og metall flyter i Oslo

Osloborgerne opplever igjen problemer med avfallshåndtering. Denne gang er det manglende henting av glass og metallemballasje som skaper klagestorm. Siden i fjor høst har Norsk Gjenvinnging hatt problemer med å få hentet containerne med glass og metall i byen. Det har ført til overfulle containere og hensatte poser og sekker med avfall. Både Norsk Gjenvinning og kommunen beklager situasjonen og varsler at hentingen skal gå som normalt fra april måned.

Forslag til EUs nye klimalov

EU-kommisjonen har sluppet sitt lenge etterlengtede forslag til en ny klimalov. Målet er at Europa skal være klimanøytralt innen 2050. Dette skal blant annet oppnås ved å hindre at medlemslandene kan legge ned veto mot tiltakene. Næringspolitisk direktør Cecilie Lind i Avfall Norge sier at et nullutslipps-Europa ikke kan lykkes uten en sirkulær økonomi. – Disse to initiativene må gå hånd i hånd skal vi klare å nå målet om et utslippsfritt Europa, sier Lind. Utkastet til klimalov skal nå videre til behandling i EU-systemet. Neste år kommer EU-kommisjonens forslag til endringer i kvotehandel, fornybar energi og energieffektivisering.

Universiteter gjør avtaler om gjenbruk av datautstyr

Universitetene i Bergen, Tromsø, Oslo og Trondheim går sammen om en avtale for gjenbruk av datautstyr, skriver Anbud365. Avtalen omfatter hvordan utrangert datautstyr fra universitetene skal gjenvinnes og kildesorteres eller selges til mindre bedrifter, skoler, barnehager og sykehjem. – Dette blir en særdeles spennende avtale både å iverksette og å følge opp – og ikke minst høste erfaringer fra.Vi tror vi vil gjøre en forskjell i forhold til det grønne skifte, sier Jacob M. Landsvik, innkjøpssjef ved Universitetet i Oslo i en kommentar til nettstedet. .

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!