Nyheter
Steinar Reiten, Kristelig Folkeparti, Møre og Romsdal. Foto: Stortinget

Beskylder Krf-politiker for korrupsjon

Krf-politiker Steinar Reiten går ærend for sin storsponsor og hans forretningspartner når han snakker ned Raudsand-deponiet. Det mener daglig leder av det planlagte deponiet for farlig avfall.

Knivene slipes i debatten rundt om et nasjonalt deponi for farlig avfall. Tidligere i uken gikk Kronos Titan ut og avviste planene om deponi på Raudsand i Molde. Selskapet gjorde det helt klart at det er uaktuelt for dem å frakte tynnsyre fra Fredrikstad til Molde. Kronos Titan leverer årlig over 200 000 tonn tynnsyre til deponiet på Langøy. Denne syren benyttes så til å nøytralisere flyveaske fra forbrenningsanleggene.

LES OGSÅ: Avviser Raudsand-deponiet

Kroken på døra

Utspillet har skapt sterke reaksjoner både hos tilhengere og motstandere av deponiplanene på Raudsand.

Daglig leder i Bergmesteren Raudsand, Harald Storvik, langer ut mot Krf-representant Steinar Reiten.

Kristelig folkepartis stortingsrepresentant Steinar Reiten fra Møre og Romsdal, mener Raudsand er dødt dersom Kronos Titan ikke vil levere til deponiet.

 

– Dette må være kroken på døra for konseptet det er lagt opp til på Raudsand. Når Kronos Titan, som står for om lag halvparten av avfallet ikke vil levere dit, faller grunnlaget bort, sier Reiten til Romsdals Budstikke.

«Ærend for sin gode venn og forretningsforbindelse»

Daglig leder Harald Storvik i Bergmester Raudsand, svarer med å beskylde Reiten for korrupsjon. I en Facebook-melding langer Storvik ut mot stortingspolitikeren. Storvik skriver blant annet «Reiten lytter vel til sin gode venn og stor sponsor av KrF M&R som går ærend for sin gode venn og forretningsforbindelse som har snakket Raudsand ned for å beholde sitt monopol på uorganisk avfall i det norske markedet. Dette blir bare for gjennomsiktig».

Skjulte pengestrømmer

– Ja, jeg mener det er korrupsjon. Pengestrømmene her er godt skjult, men de er der. Det er sterke ord, men det brukes også sterke ord mot oss og har gjort det i flere år. Jeg er blitt beskyldt for å være alt fra konkursrytter til skatteflyktning, sier Storvik til Avfallsbransjen.no.

Krfs stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal, Steinar Reiten reagerer kraftig på påstandene om at han skal være korrupt.

– Nå må Harald Storvik roe seg ned. Dette begynner å nærme seg ærekrenkende beskyldninger. Jeg har overhodet ingen økonomisk samrøre eller økonomiske interesser i noe selskap. Dette går helt klart over streken, sier Reiten til Avfallsbransjen.no

– Opplever du dette som en korrupsjonsanklage?

– Ja visst gjør jeg det. Og de beskyldningene faller på sin egen urimelighet. Dette er alvorlige påstander som Harald Storvik også tidligere har kommet med i sosiale medier. Jeg har sagt nei til alle verv og har ingen forbindelser eller økonomiske interesser med noen. Jeg er kun politiker, sier Reiten.

LES OGSÅ: Avslutter Langøya-bekymring

Ny teknologi

Storvik hevder motstanden mot Raudsand-deponiet er organisert og at det er krefter som arbeider for at det nasjonale deponiet skal legges til Brevik som står bak. Han viser til at flere av innvendingene som har kommet, blant annet om faren ved sjøtransport til anlegget er tilbakevist av Kystverket. Behandlingsmetoden som Raudsand baserer sitt konsept på har også møtt skepsis, men det er den samme teknologien som benyttes ved Vestforbrændings anlegg på Glostrup i København. Teknologien renser tungmetaller fra flyveaske og gjør at askerestene kan deponeres som ordinært avfall. Vestforbrændings anlegg skal håndtere 15 000 tonn flyveaske årlig.

– De ville jo ikke benyttet det så sentralt dersom det ikke virker, sier Storvik.

Reiten sier han, i motsetning til mange andre politikere, har satt seg grundig inn i deponiplanene på Raudsand og at han har påpekt svakheter i lang tid. Krf-politikeren sier at partiet lokalt hele tiden har vært motstandere av deponiet på Raudsand og at det var en valgkampssak allerede i 2017. Han mener HaloSep-teknologien som Raudsand ønsker å benytte er utviklet for lokal behandling av flyveaske ved forbrenningsanlegg og ikke i store nasjonale anlegg.

– Her snakker vi om rensing lokalt ved forbrenningsanleggene. Da slipper man transporten av farlig flyveaske over store avstander. Men den teknologien er på testnivå ennå. Testfasten i København skal pågå i to år. Først da vet vi om det fungerer, sier Steinar Reiten.

Slik lyder Storviks Facebook-melding i sin helhet:

«Uvitenheten til Reiten imponerer. Kronos har tidligere (for ett år siden) sagt til oss at vi må berede oss på ett mottak av 280 tusen tonn syre i 2024 så hvorfor Reiten fortsatt er på 200 tonn er uforståelig, Han hevder også fortsatt faren med syrefrakt over Hustadvika som er avvist og tilbakevisst av Kystverket ved Losoldermannen og sagt er uten fare. Hvorfor forholder Reiten seg ikke til sannheten. Ett fulskala anlegg ved Vestforbremdning i sentrum av København står i disse dager klart med Halosep som teknologi. Ville EU’s Life prosjekt støttet dette med millioner hvis det er en hallusinasjon? Reiten lytter vel til sin gode venn og stor sponsor av KrF M&R som går ærend for sin gode venn og forretningsforbindelse som har snakket Raudsand ned for å beholde sitt monopol på uorganisk avfall i det norske markedet. Dette blir bare for gjennomsiktig. Med en reguleringsplan på plass vil Bergmesteren bevise at vi kan gjenvinne store deler av det avfallet som i dag går i et hull i bakken. Skal vi fortsette slik? Nei Steinar Reiten jeg mistet all respekt for deg når jeg hørte deg på Stortinget i fjor og tilliten ble ikke økt når du uttalte deg i Stortingets spørretime. Det er bare trist å se den toatle mangel på innsikt i ett så alvorlig spørsmål om fremtidige sirkulæreløsninger. Ønsker du virkelig at 60-80 millioner kroner i sink skal legges i gamle gruver i Brevik? Eller har du ett annet alternativ? Skal du legge ned Norcem i Brevik? Du har aldri tatt initiativ til å lytte til oss men kun stolt på selvoppnevnte spesialister».

 

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!