Nyheter
Foto: Kjetil Ree – CC-BY-SA

Ber om fleksibilitet

Større fleksibilitet for mottak og lagring av farlig avfall, steng ubetjente miljøstasjoner og felles regelverk for smitteavfall. Det er Norsk forenings for farlig avfalls bønn til myndighetene.

Hele landet er i en krisesituasjon som følge av Korona-utbruddet. Det får også konsekvenser for avfallsindustrien. Direktoratet for sivilt beredskap har definert avfallshåndtering som samfunnskritisk virksomhet og derfor er avfallsbransjen omfattet av myndighetenes spesielle regler og tiltak.
Norsk forening for farlig avfall (NFFA) mener den ekstraordinære situasjonen bør gi bransjen større fleksibilitet i en periode.

Begrensninger må oppheves

I et brev til Miljødirektoratet skriver bransjeforeningen at det er behov for å endre bransjens rammebetingelser i en vanskelig periode.

«Det må aksepteres at aktørene innen avfallsområdet er i unntakstilstand. Opprettholdelse av mottak- og behandlingskapasitet for farlig avfall og annet risikoavfall må prioriteres fremfor overholdelse av begrensninger i sine tillatelser. Funksjonsevne og utøvelse av samfunnsfunksjon er viktigst, selvsagt betinget av ivaretakelse av et generelt aktsomhetskrav, slik at bl.a. risiko for akutt forurensning samt hensynet til mennesker og miljø ikke tilsidesettes eller settes i fare i uforsvarlig grad», skriver generalsekretær Roar Hansen i brevet til direktoratet.

– Steng miljøstasjoner

Samtidig mener NFFA at de ubetjente miljøstasjonene for mottak av farlig avfall nå utgjør en risiko, siden det er umulig å kontrollere hva som blir satt der.

«Risikoen ved disse anordningene øker nå i betydelig grad ved at i tillegg smitte- og risikoavfall kan bli hensatt ukontrollert sammen med annet avfall. Vi ber om at fylkesmennene / kommunene instrueres i at ubetjente mottak / miljøstasjoner stenges, og at publikum henvises til betjente mottak», skriver Hansen.

Korona-utbruddet har skapt en økt mengde med smittefarlig avfall. I dag er det ulik praksis for håndtering av slikt avfall, avhengig av hva som besluttes fra fylkesmennene. NFFA ber Miljødirektoratet innføre en nasjonal praksis på området, slik at avfallsaktørene vet hva det skal forholde seg til.

Smittefarlig avfall

«Våre medlemmer opplever økt antall henvendelser, spesielt fra aktører som vanligvis ikke genererer smittefarlig avfall og som i nåsituasjon blir produsent av avfallstypen. Forbrenningsanleggenes kapasitet for mottak, mellomlagring og destruksjon må sikres – eventuelt ved innføring av midlertidige rammevilkår slik beskrevet i vårt innspill», skriver NFFA.

Til slutt i brevet ber NFFA om at Miljødirektoratet kommer med en tilbakemelding til bransjen som gir en trygghet for å kunne opprettholde nødvendig funksjonsevne «under de rådende helt ekstraordinære omstendighetene».

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!