Nyheter
Foto: CDC

Mulige forskriftsendringer fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet vurderer forskriftsendringer for å tilpasse seg alle problemene koronaviruset medfører.

I forbindelse med Koronaviruset har Helsedirektoratet laget en liste over hvilke samfunnsfunksjoner som anses som kritisk samfunnsstruktur. Personer som omfattes av definisjonen kan ha krav på tilbud om barnehageplasser og skoledrift for sine barn, samt at karantenebestemmelsene kan avvikes.

Avfallshåndtering er ett av områdene som er definert som samfunnskritisk.

Koronaviruset har ført til at flere renovasjonsselskaper stenger sine gjenbruksstasjoner og forbereder kriseløsninger. Sist ut var Oslo, som stenger sine gjenbruksstasjoner fra og med onsdag.

Nå vurderer Miljødirektoratet om det skal innføres midlertidige forskriftsendringer i flere deler av avfallssektoren.

På sine nettsider har ikke direktoratet presisert hva slags forskriftsendringer det er snakk om, men i første omgang dreier det seg om å muliggjøre økt mellomlagring av enkelte typer avfall, om det skulle være nødvendig.

I tillegg jobber Miljødirektoratet med å få til midlertidig endring av rutinene for saksbehandling og løsninger knyttet til eksport og import av avfall til og fra utlandet.

Videre skriver direktoratet at de samarbeider med andre lands myndigheter for å sikre mest mulig enhetlig praksis.

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) bekrefter på sin hjemmeside at de er med utarbeidelsen av forskriftsendringene, og ber sine medlemmer om innspill.

NFFA skriver at endringene bør representere hele verdikjeden, og at innspillene må være prioritert nødvendig, og «ikke utformes ut fra bekvemmelighetshensyn eller andre irrelevante forhold.»

Miljødirektoratet har foreløpig ikke besvart Avfallsbransjen.nos intervjuforespørsel.

Les også: 90 i karantene i Norsk Gjenvinning

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!