Nyheter
Lindums biogass-anlegg med Hypertermics-løsningen installert.

Biogass-operatører isoleres

Fysisk avstengt, vaktskifte uten møter og egne sanitæranlegg. Det er hverdagen for driftsoperatørene på Lindums Biogass-anlegg.

Koronakrisen har fått store konsekvenser for hverdagen til de ansatte ved gjenvinningsselskapet Lindums biogassanlegg i Tønsberg og Drammen. Mens anlegget i Tønsberg håndterer matavfall, er det avløpsvann som håndteres i Drammen. For å opprettholde driften og sikre at anleggene ikke rammes er det innført betydelige innskjerpinger for å hindre smittespredning.

LES OGSÅ: Dette er kritisk personell

– Driftsoperatørene er isolert fra resten av virksomheten. Det skjer ved at anlegget er fysisk stengt og låst av. Ingen andre enn operatørene slipper inn. Ved vaktskifte er det ikke fysiske overleveringer og det er innført et kvarters pause mellom avgående og pågående vakt, forteller administrerende direktør Pål Smits.

De ansatte som står for operativ drift har fått egne brakker med sanitæranlegg, skifte- og spiserom. Smits sier hovedprioriteten er å beskytte alle de driftskritiske delene av virksomheten. Biogassanleggene utgjør en samfunnskritisk funksjon og konsekvensene ved nedstengning kan bli store.

Sjåfører får ikke gå på do

Pål Smits
Administrerende direktør Pål Smits i Lindum har fysisk adskilt driftsoperatørene ved biogassanleggene fra øvrige ansatte. Foto: Johnny Syversen

Smits viser til at problemer ved behandlingen av avfall vil forplante seg og peker blant annet på mottak av fett fra en matprodusent. Dersom ikke matprodusenten får kvittet seg med fettrestene, så vil deres lokale produksjon stoppe opp.

– Transportkjeden er det mest krevende. Det er viktig å holde bilparken i gang. Det meste av transporten vår går lokalt, men vi kjører en del fra Vestlandet til Tønsberg. De sjåførene møter på utfordringer ved at de blir nektet adgang til sanitæranlegg og lignende underveis. En del kommuner har innført strenge regler. Det gjør at sjåførene får lange kjøreavstander, sier Smits.

LES OGSÅ: Norsk Gjenvinning: 90 i karantene 

Etter en uke med stadige innstramminger fra myndighetene har ikke Lindum merket noe til at avfallsmengden reduseres. Det mener Smits foreløpig er for tidlig, men han er forberedt på at det vil komme.

Effekten kommer senere

– Det vil bli en forskyvning. Dunkene tømmes hver 14. dag, så det tar litt tid. Men det kan hende at det vil merkes på mengden matavfall. Det kan gå begge veier. Når folk er mer hjemme, så kan det hende at de spiser opp maten og kaster mindre. Eller så kan det hende at de kjøper mer og kaster mer. Faren er at de begynner å kaste mer i restavfallet, sier Smits.

Lindum-sjefen er opptatt av tiltakene som innføres fremover og hvordan myndighetene vil løse utfordringer som kan oppstå. Miljødirektorates varslede hasteforskrift hilser han velkommen.

LES OGSÅ: Kan bli stengt inne på anlegget

-Vi er opptatt av karantenereglene som gjelder for samfunnskritisk virksomhet. Som en del av beredskapsplanen ser vi på muligheten for å holde folk i karantene på anlegget eller at de kan reise mellom hjemsted og jobb. Men det vil kreve dispensasjoner fra myndighetene. Det samme gjelder for bruk av deponi. Det er få operative deponier i Norge og skal man ta i bruk dem er det ikke gjort over natten. Da må det dispensasjoner til, sier Smits.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!