Nyheter
Avfallsdeponering er fortsatt ulovlig, men det kan bli endringer ved behov. Foto: BIR

Opprettholder forbud mot avfallsdeponering

Miljødirektoratet vil foreløpig ikke lempe på forbudet mot deponering av restavfall.

Onsdag kveld kom den første hasteforskriften for avfallshåndtering fra Miljødirektoratet. Forskriften er et svar på avfallsnæringens behov for dispensasjoner under Koronakrisen. Blant tiltakene er midlertidig utvidelse av behandlingskapasitet og mellomlagring av avfall.

LES OGSÅ: Avfallsanlegg får lagre og behandle mer avfall

Miljødirektoratet har ikke sett grunn til å oppheve forbudet mot deponering av restavfall. Det er avfallsforskriften §9.4 som regulerer forbudet mot deponering av såkalt biologisk nedbrytbart avfall.

Lovverket gir åpning for at Miljødirektoratet kan gi dispensasjoner i spesielle tilfeller.

«Foreløpig har vi ingen indikasjoner på at dette vil være aktuelt i Norge på grunn av korona-pandemien. Dersom det oppstår en situasjon der avfallet ikke kan leveres til forbrenning skal det først vurderes om avfallet kan mellomlagres for senere materialgjenvinning eller forbrenning», skriver direktoratet på sine nettsider.

Direktoratet minner om at dersom det skulle oppstå en situasjon som krever deponering av avfall, så må det søkes dispensasjon på vanlig måte.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!