Nyheter
Erik Osmundsen fra Norsk Gjenvinning. Foto: Johnny Syversen

Godt samarbeid i gjenvinningsbransjen er viktigere enn noensinne, mener Norsk Gjenvinning

Vi kunne lese i avfallsbransjen.no den 16. april at Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) ved Svein Kamfjord kritiserer private aktører i bransjen for å drøfte reforhandlinger av kommunale avfallskontrakter i forbindelse med korona-krisen, og går så langt som å kalle det «utilbørlig press». Det er synd at Samfunnsbedriftene reagerer slik.

Norge og verden er truffet av en pandemi som har dyptgripende konsekvenser. Den norske regjering innførte 12. mars de strengeste restriksjonene i fredstid for å begrense den alvorlige smittefaren forbundet med Covid-19 viruset. Selv om det oppfattes som nødvendig, er konsekvensene for oss som mennesker og for virksomhetene enorme.

I en slik ekstraordinær situasjon er solidaritet og samarbeid viktig. I avfalls- og gjenvinningsbransjen opplever vi et sterkt samhold og forståelse for at vi alle må bidra. De ulike aktørene i bransjen er helt avhengig av hverandre for at sirkulærøkonomien skal fungere. Vi ser verdikjeder hvor avfallet forflyttes mellom kommunale og private aktører opptil flere ganger, for å ende opp som miljøvennlig innsatsfaktor i f.eks. kommunale fjernvarmeanlegg eller resirkulerte råvarer i private virksomheter som Norgips, Celsa eller Norske Skog.

Denne gjensidige avhengigheten og det gode samarbeidet er viktig under normale forhold, men blir avgjørende i krisetider som denne. Ikke alle deler av bransjen blir like påvirket i første omgang, men krisen kan medføre store negative ringvirkninger dersom vi ikke hurtig ivaretar alle ledd i verdikjeden. Ingen av oss er skyld i korona-krisen, men vi har et felles ansvar å sørge for at alle aktører kommer så godt som mulig ut av krisen. Jeg er derfor opptatt av at den offentlige debatten ikke blir preget av en tone som svekker samarbeidet, men at vi tar felles ansvar slik at vi kommer styrket ut på andre siden.

Avfallsbransjen har i lange tider vært en lavmarginsbransje, og svært mange aktører har slitt med lønnsomheten. I tillegg krever det store investeringer å drive ansvarlig i bransjen, så da er det ikke overraskende at mange private blir hardt rammet når inntekter og aktivitet bremser brått opp. Norsk Gjenvinning er intet unntak og vi er hardt rammet. Det har vært tøft og med tungt hjerte, men vi har sett oss nødt til å permittere 250 ansatte og mange ledere og medarbeidere har bidratt med lønnskutt. Vi har også gjennomført en storstilt prisøkning på opptil 20 prosent overfor flere av kundene våre, og tatt kontakt med IKSer og andre relevante kunder på kontrakter hvor vi nå taper store penger for å drøfte felles gode løsninger. Noe annet ville vært uansvarlig og kan få store konsekvenser for bransjen.

Jeg er stolt og imponert over den ekstraordinære innsatsen, lagånden og ansvarlighet i Norsk Gjenvinning, i bransjen og hos alle våre partnere i disse krisetider. Med alle proaktive og nødvendige tiltak, er jeg overbevist om at vi skal komme oss igjennom dette og fortsette vårt viktige arbeid med å gjøre samfunnet mer bærekraftig og sirkulært. – Men inntil videre må vi i fellesskap gjøre alt i vår makt for å holde liv i samfunnskritisk infrastruktur.

Bemannet kameraovervåkning

Onsite Security Solutions AS

REEN CMS Volume

Reen AS

Slukkehenger

Onsite Security Solutions AS

Skraphandel og industriell demontering

Viking Gjenvinning AS

Returpunkt Farlig Avfall

Onsite Security Solutions AS

Biomat® avfallssekker og linere

Naturabiomat AS
Relaterte artikler
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Manglende strategisk tenkning bak utvikling av karbonfangst i Norge

Ole Jørgen Hanssen, NORSUS
Hanne Lerche Raadal, NORSUS

Kverner

Steco Miljø AS

Container på lager

Vi har alltid containere på lager

Nordcon As

Avfallsbeholdere

Alles Miljø AS

Emballasjepresser

EnviroPac AS

Drifts- og vedlikeholdstjenester

Cambi offers a diverse range of high quality services

Cambi ASA
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.