Bransjestemmer
Svein Kamfjord, direktør KS Bedrift Avfall
Svein Kamfjord, direktør Avfall og Ressurs i Samfunnsbedriftene

Ubyråkratisk samarbeid!

Samfunnsbedriftenes medlemmer ønsker at innbyggerne skal kunne bestille containere og sekker som de alltid har gjort. Det som er nytt er økte krav til materialgjenvinning og mange flere aktører som vil tilby sine tjenester. Derfor må kommunene skjerpe  praksisen og kreve at aktørene har samtykke til innsamling av husholdningsavfall.

Vi er glade for at Norsk Industri mener den digitale søknadsløsningen er ubyråkratisk. Der har Samfunnsbedriftene og Norsk Industri felles interesse på vegne av medlemmene: Minst mulig plunder og heft. Vi har brukt kjente påloggingsmetoder som skal sikre prinsippet om «once only» – altså at det skal holde å legge inn samme informasjon én gang.

Statistisk Sentralbyrå er svært interessert i at deres systemer kan «snakke med» dette systemet for at rapporteringstall også skal rapporteres én gang og ett sted, så kan digitale systemer «ordne opp på bakrommet» så alle parter får tallene de trenger. Det er inn i fremtiden, vi starter i det små, med selve søknadsskjemaet som skal leveres digitalt. Det er med andre ord en smartere måte å håndtere kommunens ansvar, der vi tar i bruk digitale muligheter.

Vi unngår dermed at kommunene må utvikle egne systemer. Det betyr at de som vil søke skal kjenne seg igjen uansett hvor i landet de søker. Det er særlig viktig for nasjonale aktører. Det blir også billigere, fordi kommunene deler kunnskap og kompetanse. Oslo kommune har bidratt med digital utforming og lar også løsningen få ligge på deres nettsider inntil en mer nøytral, nasjonal plattform er klar.

Husk at det er svært viktige grunner til at kommunene må følge opp sitt ansvar for husholdningsavfallet:

1) sikre miljøriktig håndtering og unngå ‘miljøsvin’

2) sørge for at avfallshåndteringen bidrar til å nå nasjonale gjenvinningsmål

3) likebehandling av aktører som ønsker å tilby tjenester til innbyggerne

4) bidra til fornuftig nivå på gebyrene til innbyggerne i henhold til lovpålagte krav.

Private aktører har uttrykt bekymring for at kommunene stiller ulike kriterier for å gi samtykke. Dette er noe av det kommunene samarbeider om, slik at kriterier blir like, så langt det er mulig. Noe lokal variasjon kan forekomme, men det skal – som alle andre kommunale kriterier – være forutsigbart.

Når Avfall Norge er bekymret for at et krav til samtykke kommer i veien for service og samarbeid, vil vi tvert imot si: Det er en forutsetning for service og samarbeid!

Samfunnsbedriftene hilser godt samarbeid og bedre service til innbyggere velkommen – innenfor lovens rammer som er utformet for å ivareta mange av interessene i samfunnet. Vi inviterer gjerne Norsk Industri til en helt ubyråkratisk diskusjon og innspill om prosjektet, for å utvikle det på en måte som også i fortsettelsen er hensiktsmessig for de som vil samle inn avfall fra husholdningene.

 

MK 700 ballepresse

Alles Miljø AS

REEN Control

Redusér CO2-utslipp og oppnå dine bærekraftsmål

Reen AS

REEN CMS

Optimaliser din avfallshåndtering med dynamisk sporing og lagerstyring

Reen AS

REEN Drive

Optimaliser din avfallsflåte i sanntid

Reen AS

Avfallsbeholder i plast 1000L med lokk-i-lokk

Robuste, brukervennlige og 100% gjenvinnbare

Alles Miljø AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.