Nyheter

Biltrafikk sørger ikke bare for store utslipp, men produserer også mye avfall. Foto: Øyvind Paulsen

Transportkrav kan ramme avfallsbransjen

Statens Havarikommisjon for Transport mener transportbestiller må ta et større ansvar for trafikksikkerheten. Forslagene får stor betydning for avfallsbedriftene.

I forrige uke kom Statens Havarikommisjon for Transport med en temarapport kalt «Rammevilkår for bestilling av godstransport på vei». Rapporten gjennomgår fire alvorlige trafikkulykker fra i fjor. En av ulykkene skjedde i Stor-Elvdal, der en brøytebil kolliderte med et utenlandsk vogntog som var på vei til Norrköping med avfall. Sjåføren i vogntoget var ansatt av et polsk transportfirma, som igjen jobbet på kontrakt for et dansk firma som var engasjert av det norske avfallsselskapet.

De mange leddene gjør at ansvaret pulveriseres. Havarikommisjonen konkluderer med at det er store forbedringspotensial knyttet til hvordan transportbestiller sørger for at trafikksikkerheten er ivaretatt, fordi ansvaret skyves gjennom flere ledd.

Lavere sikkerhetskrav på veien

«SHT ser med bekymring på at sikkerhetskrav knyttet til godstransport fremstår betydelig lavere i tilknytning til veitransport enn det som er tilfellet for de øvrige transportformene, og at bestilleransvaret ikke er tilstrekkelig forankret i regelverket. SHT mener videre at bruk av standarder som verktøy for utvelgelse av leverandør blir benyttet i for liten grad, og at et økt fokus blant transportbestillere på ISO 39001 vil kunne styrke leverandører sin forpliktelse til trafikksikkerhetsarbeidet», står det i rapporten

Norsk Lastebileier-forbund har i lang tid vært opptatt av at transportbestiller må ta et større ansvar for trafikksikkerheten.

– Dette er ulykker som aldri skulle skjedd. Det er prisverdig at Havarikommisjonen setter søkelyset på ansvaret til dem som er årsaken til at disse vogntogene var på veien når ulykkene inntraff. Disse ulykkene danner bakteppet, og illustrerer dessverre mangelen på en helhetlig sikkerhetskultur i deler av næringslivet, sier administrerende direktør Geir A. Mo Norges Lastebileier-Forbund (NLF) til forbundets nettsider.

Bare opptatt av pris

Mo mener for mange transportbestillere er for opptatt av pris på bekostning av sikkerhet. De mange leddene, med utstrakt bruk av underleverandører gjør at kvalitetssikringen svikter. Han setter pris på at havarikommisjonen legger mer av ansvaret på den som bestiller transportoppdraget og oppfordrer bransjen til en kulturendring

«Temaundersøkelsen har belyst at rammevilkår har en innvirkning på trafikksikkerheten. På bakgrunn av funn i temaundersøkelsen bør sikkerhetsnivået i veitransportnæringen kunne økes ytterligere gjennom innføring av trafikksikkerhetstiltak knyttet til regelverk, tilsyn og sikkerhetskrav, samt iverksetting av relevante bransjetiltak. Havarikommisjonen fremmer på grunnlag av temaundersøkelsen en sikkerhetstilråding til bransjen om iverksetting og koordinering av økt trafikksikkerhetsarbeid rettet mot godstransport på vei», skriver kommisjonen i sin rapport.

Må brukes

– Dette er den viktigste rapporten om sikkerhet på veg på mange år. Kanskje den viktigste. Den bør ligge i øyesyn på skrivebordene til alle transportkjøpere, speditører, myndigheter og transportører. Og den bør leses igjen og igjen for å minne om hvor galt det kan gå når vi slurver med sikkerheten og kravene til dokumentert kvalitet, sier Mo.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!