Nyheter
Foto: Geminor

Avfallsdøgnet 08.05.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Advarte mot eget forslag

Tirsdag ble det sendt ut forslag om å innføre CO2-avgift på avfallsforbrenning. For to år siden advarte Finansdepartementet om at en slik avgift kunne øke avfallseksporten til Sverige. I forbindelse med forhandlingene om statsbudsjettet for 2018 ba Kristelig folkeparti om en vurdering av hvordan en CO2-avgift på avfallsforbrenning ville slå ut. Partiet ba Finansdepartementet om å regne på hvor mye penger staten kunne få inn på en slik avgift. «Finansdepartementet anslår provenyet til om lag 370 mill. kroner på årsbasis. Dette anslaget forutsetter at avgiften ikke fører til en vesentlig eksport av avfall til utlandet», skrev departementet i sitt svar da. I tillegg ble det advart om at et slik forslag ville øke kostnadene for fjernvarmeproduksjon.

CCU-potensial er urealistisk

En fersk rapport fra EU-kommisjonens ekspertgruppe levner lite håp for de som mener gjenbruk av CO2, såkalt CCU er veien å gå. Ifølge Bellona.no konkluderer ekspertgruppen med at det er et «urealistisk potensial» for at produkter fra gjenbrukt CO2 skal erstatte konvensjonelle produkter. Studien viser blant annet til at det er nødvendig å se hele livsløpet til CCU-produkter i en sammenheng. I verste fall kan CCU-produkter forårsake større klimaendringer enn det rene utslipp gjør. Årsaken er at CCU innebærer en utsettelse av utslippet. Om 50 eller 100 år kan det globale klimasystemet være mer sårbart enn i dag og da vil et utslipp gjøre større skade.

Truer med tvangsmulkt

Fylkesmannen i Rogaland truer elektronikkforretningen Elon Ålgård med tvangsmulkt på grunn av deres håndtering av elektronisk avfall, skriver Gjesdalbuen. Under et tilsyn i mars ble det funnet tre avvik. Det ene var brudd på informasjonsplikten, hvor de ikke opplyser om at EE-avfall ikke skal kastes med restavfallet, det andre var at de ikke hadde iverksatt tiltak for å hindre at folk kunne forsyne seg med EE-avfall. Fylkesmannen syntes også at butikkens håndtering av EE-avfall som kan inneholde sensitiv data var god nok. Daglig leder Jørn Åge Mjøs synes Fylkesmannens rapport fremstår firkantet og sier at de mottar rundt 50 tonn EE-avfall årlig og håndterer dette etter beste evne.

Tror deponi kan bli helt unødvendig

Fire politiske ledere i Bamble tror et deponi i Brevik kan bli helt undøvendig, skriver Varden. Det er Line Markussen fra Bamble Venstre, Tom Rune Olsen (Ap), Karsten Fiane (Sp) og Lars Inge Rønholt (H) som står bak oppropet og ønsker et helt nytt fokus i saken. I stedet for å lagre farlig avfall, kan det finnes andre bruksområder til det, mener de. – Det er viktig at vi løfter blikket. Nå påhviler det våre stortingspolitikere å følge etter, sier Line Markussen. I en uttalelse sier de blant annet at «det foreligger teknologi som nyttiggjør seg farlig uorganisk avfallsrester i stedet for å deponere dette. For eksempel i Sverige vil slik teknologi være i fullskala og i gang fra 2021.» Nå oppfordrer de Stortinget til å følge etter.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!