Nyheter
Energigjenvinningsetaten (EGE) eies av Oslo kommune. Foto: Oslo kommune

Regjeringen avventer CO2-høringen

Regjeringen varslet CO2-avgift på avfallsforbrenning for tre år siden. Høringen kan ende med at avgiften legges i skuffen for godt.

Det har ikke falt i god jord at Skattedirektoratet, på vegne av Finansdepartementet, sendte ut et forslag om å innføre CO2-avgift på avfallsforbrenningsanlegg.

LES OGSÅ: Foreslår CO2-avgift på avfallsforbrenning

Stor motstand

Forslaget innebærer en tonnasjeavgift på avfallet som forbrennes og formålet er «å bidra til en kostnadseffektiv reduksjon av ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall», skriver direktoratet i høringsbrevet.

En nærmest samlet avfallsbransje har reagert kraftig på forslaget og vist til at det vil kunne føre til en økning i eksporten av avfall til Sverige, siden prisene på avfallsforbrenning styres derfra og kostnadene for forbrenning er lavere i Sverige enn i Norge.

LES OGSÅ: Vil forrykke konkurransen

Viser til Sverige

Dette argumentet ble i sin tid brukt for å fjerne forbrenningsavgiften i 2010. Både Finansdepartementet og Miljødirektoratet har pekt på at en avgift vil kunne øke avfallseksporten.

Forslaget om norsk CO2-avgift kommer kort tid etter at svenskene innførte det samme.

LES OGSÅ: Advarte mot eget forslag om CO2-avgift

– Dette vil kunne svekke insentivene til eksport av norsk avfall til Sverige, og forsterke insentivene til import av avfall fra Sverige til Norge. I Sverige har de allerede en avgift på forbrenning av avfall, som også gjelder for kvotepliktige anlegg. De kvotepliktige anleggene i Sverige vil derfor, i tillegg til å levere kvoter for sine utslipp, også betale den nye avgiften, skriver statssekretær Magnus Thue i Finansdepartementet i en epost til Avfallsbransjen.no

Tre år gammelt forslag

Thue sier at avgiften ikke er et nytt forslag.

LES OGSÅ: Lederkommentar: Nei, Nei, Nei – og Nei

– Vi varslet allerede i 2017 at regjeringen vil innføre prising av utslipp av klimagasser fra avfallsforbrenningsanlegg. Klimagassutslipp fra forbrenning av avfall er i dag ikke priset. Prising av utslipp kan skje enten ved det ilegges kvoteplikt, eller ved å innføre en avgift. Videre varslet vi i budsjettet for 2018 at regjeringen enten vil implementere avfallsforbrenningsanlegg for husholdningsavfall i EUs kvotesystem (EU-ETS), eller innføre CO2-avgift på forbrenning av avfall. Formålet med en avgift er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall, skriver Thue.

Forslaget om CO2-avgift inneholder ingen konkret kronesats, men skattedirektoratet viser til at den forventede kvoteprisen for CO2 i Europa er på omkring 230 kroner per tonn. Det vil innebære en avgift på rundt 125 kroner per tonn avfall.

Høringsfristen er satt til 1. august. Thune åpner for at forslaget blir lagt tilbake i skuffen.

– Regjeringen vil ta stilling til forslaget etter høringen, skriver statssekretæren.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!