Nyheter

Avfallsdøgnet 20.05.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Måtte knuse sparegrisen

Plastretur måtte selge unna pengemarkeds- og aksjefond for over 60 millioner kroner i fjor. Selskapet står i en dyp likvidetskrise etter at koronakrisen har slått bunnen ut av plastgjenvinningen. – Vi trodde jo at 2019 var annus horribilis med store avsetningsproblemer, men nå ser det ut til at 2020 blir enda verre, sier kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad i Grønt Punkt Norge. Dersom ikke bransjen i samarbeid, og med bistand fra myndighetene kommer frem til en økonomisk løsning står vi foran noe som kan føre til en nasjonal plastkrise, fortsetter hun. Salget av fondsandeler innebærer at Plastretur AS trolig fikk en bedre pris for sine investeringer enn om de ville gjort i dagens marked. Ljøstad forteller at kapitalreserven ble realisert i 2019 for at de skulle kunne holde plastinnsamlingen i gang.

Mulig revisjon av regelverk

EU har åpnet en offentlig høring hvor de ber om innspill til revidering av den såkalte grensekryssforordningen for avfall. Paal Frisvold, EU-rådgiver i Avfall Norge, forklarer at Europakommisjonen, i lys av EUs grønne giv, ønsker innspill på regelverket for eksport og import av avfall, både innenfor og utenfor unionens grenser. Deres mål er å vurdere behov for å revidere direktivet, altså å komme med nye krav. – Handel med avfall mellom EU/EØS-land må følge strenge helse- og miljøkrav, også når avfallet håndteres i mottakerlandet. Kommisjonen spør om kravene er tilstrekkelige og klare nok, sier han. Næringspolitisk direktør i Avfall Norge, Cecilie Lind, forteller at høringen ønsker innspill på hvilke konsekvenser de nye målsettingene har for den europeiske avfallsbransjen, i form av arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Slurver med tyverisikring av EE-avfall

I mars gjennomførte Fylkesmannen i Oslo og Viken og Miljødirektoratet inspeksjon hos en rekke forhandlere av elektriske og elektroniske apparater. Inspeksjonen skulle vurdere om forhandlerne overholder regelverket for mottak og oppbevaring av EE-avfall og var ledd i en landsomfattende aksjon. Allerede i mars varslet direktoratet at det ville bli ført tilsyn med elektronikkforretningene. Inspeksjonen ble foretatt hos 13 forhandlere i Moss, Fredrikstad, Oslo, Slependen og Lørenskog. Hos bare en av bedriftene viser inspeksjonsrapporten at det ikke ble funnet avvik eller anmerkninger. Til sammen er det avdekket 26 avvik fordelt på «Tiltak for å forhindre tyveri av EE-avfall», «Overholdelse av informasjonsplikten om EE-avfall», «Tilbud om sikker lagring av EE-avfall inneholdende sensitive data» og «Oppbevaring av EE-avfall på uegnet sted med fare for forurensning». I et brev til bedriftene varsler Fylkesmannen nå tvangsmulkter på mellom 20.000 og 200.000 kroner til 10 av de 13 bedriftene, om de ikke retter opp avvikene innen 19. juni.

Sørlandet får batterifabrikk

NOAH, Agder Energi og Bellona skal etablere batterifabrikk på Sørlandet, hvor de etter hvert vil produsere Lithium Svovel-batterier. Selskapet har fått navnet Morrow Batteries, og initiativet til etableringen kommer fra Bellona og Frederic Hauge. – Fem års blodslit har gjort denne teknologien investerbar. Vi har utviklet patenter, samlet kompetanse og hentet kapital. Dette har dannet grunnlag for et potensielt nytt industrieventyr med enormt verdiskapings-, sysselsettings- og eksportpotensial, sier Hauge. Administrerende direktør i NOAH, Anders Lægreid, sier engasjementet i Morrow Batteries vil gi NOAH et nytt bein å stå på, samtidig som det styrker bedriftens miljøprofil.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!