Nyheter Sommer i avfallsbransjen
Konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio.

Sommer i avfallsbransjen

– Viktig at avfallsforbrenning får økt anerkjennelse

Nye eiere og klarsignal for karbonfangst har gjort de siste månedene travle for Hafslund Oslo Celsio-sjefen. I sommer skal Knut Inderhaug være sjef ved grillen.

Navn: Knut Inderhaug
Stilling: Konstituert administrerende direktør Hafslund Oslo Celsio

Hva har du vært mest opptatt av det siste halvåret (hva gjelder avfall, gjenvinning, sirkulærøkonomi, miljø og klima)?

– Det som har opptatt meg aller mest, er karbonfangstprosjektet vårt ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud og det intensive arbeidet vi har gjennomført fram til vi nå endelig kan begynne å bygge karbonfangstanlegget. Veldig mange, blant annet internt her i Celsio, i Oslo kommune, i regjeringsapparatet og hos våre tidligere og nye eiere, har lagt ned et betydelig arbeid, og nå er vi altså klare til å sette i gang. Det gjør meg både glad, stolt og takknemlig. Det har også vært spennende å se hvordan interessen for karbonfangstprosjektet stadig øker. Det siste året har vi hatt delagasjoner fra hele verden på besøk. Vi merker også at holdningen til CCS i internasjonal avfallsbransje blir stadig mer positiv.

Noe som har gledet meg i avfallsbransjen, er den viktige jobben jeg ser at mange aktører gjør, for å sikre bedre sortering og større grad av ombruk og gjenvinning av ulike materialer. Den positive utviklingen vil styrkes ytterligere av nye forskriftskrav. Avfallet som leveres til oss, er i stor grad avfall som verken kan eller bør gjenvinnes. Vi utgjør et viktig ledd i sirkulærøkonomien og bidrar til å nå Oslo ambisiøse klimamål.
Til slutt vil jeg si at det de siste månedene har vært veldig fint å møte kolleger, kunder og andre samarbeidspartnere igjen etter to år på hjemmekontor.

Hvordan synes du myndighetenes arbeid med avfall, gjenvinning, klima, miljø og sirkulærøkonomi går?

– Jeg vil rose myndighetene for at de spiller på lag med oss når det gjelder CCS, og for at de har bevilget oss tilstrekkelige midler til at vi nå endelig kan realisere vårt store og viktige karbonfangstprosjekt på Klemetsrud. Et forbedringspunkt er at de kunne interessert seg noe mer for den andre delen av virksomheten vår, nemlig den jobben vi gjør med å utnytte overskuddsenergi fra ulike lokale kilder (avfallsforbrenning, kloakk, datasenter, etc.) til å produsere fjernvarme til folk og næringsliv i Oslo. Vi gjenbruker energi som ellers ville gått tapt, og tilbyr kundene våre miljøvennlig, komfortabel og konkurransedyktig oppvarming, samtidig som vi bidrar til å redusere presset på strømnettet og kraftsystemet i sin helhet. Jeg mener at myndighetene burde endre byggteknisk forskrift, slik at det blir enklere å installere vannbåren varme i bygg, og legge til rette for bruk av sirkulærenergi. Elektrisitet trenger Norge til så utrolig mye annet enn oppvarming – for eksempel ny miljøindustri, datasentre og elektrifisering av transportsektoren.

Hva blir det viktigste for bransjen og din virksomhet det neste halvåret?

For oss i Celsio blir det veldig viktig å få til en god start på byggingen av karbonfangstanlegget på Klemetsrud. Vi skal nå gjennom en lang og komplisert byggeperiode. I tillegg skal vi satse stort på områdekjøling i næringsmarkedet i Oslo og vokse videre i fjernvarmemarkedet. Vi skal også fortsette vårt sterke fokus på HMS. Mitt mantra er at alle mine folk skal være trygge på jobb og like friske når de drar hjem som da de kom.

For avfallsbransjen vil det være spesielt viktig å oppnå større aksept for at avfallsforbrenning er en nødvendig brikke i den sirkulære økonomien. Selv om vi øker materialgjenvinningen betydelig, og det skal vi, vil enorme mengder avfall fortsatt havne på deponier verden over. Derfor er det viktig at avfallsforbrenning blir taksonomitilpasset på EU-nivå og får økt anerkjennelse som en sentral del av verdens klimaløsning. Med CCS bør dette være selvsagt. Her ønsker vi at norske myndigheter bruker sin stemme. Det er også viktig at staten og bransjen blir enige om rammevilkår som gjør det mulig å realisere de neste CCS-prosjektene.

Hva skal du gjøre i sommer?

I år skal familien ha norgesferie med stopp på Averøy på Nordmøre, i Trondheim, på hytta i Rendalen, i Lillehammer og i Kristiansand. Ferieplanene er sterkt påvirket av at jeg har to små barn som vil besøke både besteforeldre og flest mulige fornøyelsesparker. Mellom alle forflyttingene skal jeg bruke tiden til å kose meg med familien og gire litt ned etter et begivenhetsrikt og travelt år med eierskifte og mye jobbing med å få finansieringen av CCS-prosjektet i havn.

Hva er din favorittaktivitet for sommeren?

Jeg liker veldig godt å komme meg ut til sjøen. Der tar jeg gjerne en tur ut i båt eller bader sammen med barna. Hvis den norske sommeren viser seg fra sin beste side, mener jeg at det ikke er noe bedre sted å være i juli enn på norskekysten. Når jeg har ferie, liker jeg å gjøre andre ting enn jeg normalt gjør. Jeg blir et utpreget ja-menneske og prøver gjerne ut nye aktiviteter. I år har jeg store planer om å teste en nyinnkjøpt kajakk på sjøen og sjekke nye turer i fjellet.

Hva er favoritt mat og drikke om sommeren?

Jeg er glad i å lage mat, bare det ikke blir altfor avansert. Dessuten er jeg en sosial person som trives veldig godt sammen med hyggelige folk, så om sommeren inviterer vi ofte venner hjem til oss på grilling. Ved grillen er jeg sjef, og trivselen er på topp når jeg kan stå og passe kjøttet, samtidig som jeg prater med gjestene. Jeg er også veldig glad i reker og hvitvin, og for meg hører dette definitivt sommeren til.

Slukke-container

Onsite Security Solutions AS

Slukke-container

Onsite Security Solutions AS

REEN Control

Reen AS

Kanalpresser / Horisontalpresser

EnviroPac AS

Berging

Viking Gjenvinning AS

Bunntømte & nedgravde avfallsbeholdere

EnviroPac AS
Relaterte artikler
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Sverige mener alvor med sine miljømål

Svein Kamfjord, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

Kverner

Steco Miljø AS

Avfallsbeholder i plast 1000L med lokk-i-lokk

Robuste, brukervennlige og 100% gjenvinnbare

Alles Miljø AS

Termisk hydrolyse av slam og bioavfall

Cambi is the leading global provider of thermal hydrolysis solutions for sewage sludge and organic waste management

Cambi ASA

Returpunkt Farlig Avfall

Onsite Security Solutions AS

Slukke-container

Onsite Security Solutions AS
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.