Camilla Brox, bærekraftsambassadør i Brox Consulting, Nettverksleder i CCUS Norge og rådgiver for sirkulærøkonomi i Norsk Senter for Sirkulærøkonomi. Foto: Privat

Sommer i avfallsbransjen:

– Sammen sikrer vi en bærekraftig fremtid!

Med engasjement i flere sirkulære foretak skulle det kanskje vært deilig å ta et avbrekk fra hektiske arbeidsuker og bare nyte late dager ved vannkanten? Men for Camilla Brox byr sommerferien på Norge på langs i el-bil og besøk hos karbonfangstaktører.

Navn: Camilla Brox

Stilling: Bærekraftsambassadør i Brox Consulting, Nettverksleder i CCUS Norge og rådgiver for sirkulærøkonomi i Norsk Senter for Sirkulærøkonomi.

Hva har du vært mest opptatt av innen bærekraft og sirkulærøkonomi det siste halvåret?

– Det siste halvåret har for meg vært preget av tre ulike satsningsområder;

1) Gjennom mitt engasjement hos Norsk Senter for Sirkulær Økonomi har det handlet om å få en oversikt over alle de gode tiltakene og prosjektene innen sirkulærøkonomi som er i nettverket – som nå har 100 medlemmer. Vi har sett på rest- og sidestrømmer og mulige bruksområder for disse, og hatt fokus på optimal ressursutnyttelse, økt materialgjenvinning og reduserte klimagassutslipp.

2) Gjennom mitt engasjement i CCUS Norge har vi jobbet mye med rammebetingelser for CCS & CCU, vi har jobbet med hva som skal til for at Norge skal nå Parisavtalen med 55 prosent reduserte klimagassutslipp innen 2030 – da ved hjelp av «miljø- og ressurseffektiv fangst, bruk og lagring av CO2».

3) Gjennom mitt engasjement for KAN – Klimakur for Avfallsforbrenning i Norge – der fem av Norges største avfallsforbrenningsanlegg har gått sammen for å bidra til økt informasjonsdeling og bedre løsninger rundt CCUS for avfallsbransjen, har vi nå etablert et prosjekt som har som målsetting å lage en håndbok; CCS for Avfallsforbrenning. Dette arbeidet er nå igangsatt.

Med andre ord har det vært et travelt halvår med fokus på sirkulærøkonomi, miljø og klima. Skal jeg oppsummere så må det være at det er god fremdrift blant de bedriftene og organisasjonene jeg har hatt gleden av å jobbe med! Det er stor grad av kunnskaps- og erfaringsdeling blant ulike aktører som ikke nødvendigvis har delt slik tidligere. Dette gir meg stor optimisme rundt hva vi SAMMEN kan få til! SAMMEN sikrer vi en bærekraftig fremtid!

Hvordan synes du myndighetenes arbeid med klima, miljø og sirkulærøkonomi går?

– Jeg synes det er flott å se at klima, miljø og sirkulærøkonomi nå for alvor har kommet på agendaen. Myndighetene har fått på plass strategien for sirkulærøkonomi, og det legges planer og iverksettes tiltak. Likevel vil jeg trekke frem EUs arbeid som den virkelige motoren i arbeidet med klima, miljø og sirkulærøkonomi. Her kommer initiativene og endringene i regelverket på løpende bånd og dette får betydning for Norge gjennom EØS-avtalen.

– Videre vil jeg trekke frem at staten har vist at det er mulig å få på plass tiltak som virkelig monner. Jeg sikter da til Langskip – som skal demonstrere fangst, transport og lagring av CO2 i fullskala med fangstanlegg hos Norcem, og nå også Hafslund Oslo Celcio (tidligere Fortum Oslo Varme) og et transport- og lageranlegg hos Northern Lights. Vi når ikke Parisavtalen uten karbonfangst og lagring!

Hva blir det viktigste for bransjen og din virksomhet det neste halvåret, hva gjelder sirkulærøkonomi og bærekraft?

– For alle bedrifter og bransjer blir det viktig å fortsette å jobbe for å redusere klimagassutslipp, redusere forbruk og sikre at fremtidig forbruk og drift er bærekraftig og innenfor jordas tålegrense! For bedrifter og organisasjoner som satser innen sirkulærøkonomi – eksempelvis bedrifter som har rest- og sidestrømmer som kan videreutvikles i en sirkulær økonomi – blir det viktig at rammeverk kan legge til rette for dette, at markedet for resirkulerte produkter modnes, at offentlige innkjøpere bruker sin innkjøpsmakt til å etterspørre bærekraftige produkter og tjenester, at bank og finans etterspør bærekraft og bygger sine bærekrafts porteføljer og at virkemiddelapparatet fortsetter å løfte de riktige prosjektene og aktørene.

– For bedrifter og organisasjoner innen CCUS – karbonfangst, bruk og lagring – så blir det viktig å få på plass nasjonale og europeiske rammevilkår, virkemidler og en felles satsning. Her har Norge mye å lære av Sverige som allerede i år får på plass et system for driftsstøtte av bio-CCS, gjennom omvendte auksjoner.

– Hva skal du gjøre i sommer?

– Jeg skal gjenta suksessen fra i fjor da jeg reiste på «bærekraftsreise» – Norge på langs i elbil, sov i telt og badet i elver og i havet – og med fokus på zero-waste. Genererte så lite avfall at jeg kunne samle det på et glass og hadde et minimalt klimafotavtrykk. På reisen besøkte bedrifter og organisasjoner og privatpersoner som alle, på ulikt vis, bidro/bidrar til å sikre at fremtiden blir bærekraftig. I år er fokus på energi og CCUS! Jeg skal besøke vannkraftverk, energigjenvinningsanlegg, skrive om Norges satsning på fornybar energi, samt besøke aktører som jobber med etablering av CCUS. Det blir fire uker med «nerding» på temaer som opptar meg.

– Hva er din favorittaktivitet for sommeren?

– Min favorittaktivitet for sommeren er å tilbringe tid ved sjøen, gjerne i kajakk, og fjellturer med telt og stormkjøkken i sekken. Norsk natur i all slags vær! Også er jeg glad i å lese, så ei bok er alltid med, samt en rekke rapporter om klima, miljø og sirkulærøkonomi som jeg ikke har rukket å lese i våres

– Hva er favoritt mat og drikke om sommeren?

– Mat som er dyrket frem i Norge av bønder som har fokus på, og som bidrar til, å ta vare på og bygge opp levende matjord. Nå i juni er det sesong for friske salater med masse agurk og tomat, grønn og hvit asparges, ny-poteter og kokte egg fra glade høner som går fritt og lever lykkelige liv. Og til dessert og/eller snacks så er min favoritt deilige jordbær og bringebær. Til drikke nytes friskt norsk drikkevann fra springen.

Relaterte artikler

Returpunkt Farlig Avfall

Onsite Security Solutions AS

Skraphandel og industriell demontering

Viking Gjenvinning AS

Kverner

Steco Miljø AS

Poser & Sekker

EnviroPac AS

Mottak av tau, not, garn og plast

Viking Gjenvinning AS

Avfallsbeholdere fra SULO

EnviroPac AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.