Linda Refvik. Foto: Privat

Sommer i avfallsbransjen:

– Vi har veldig liten tid på oss

Tekstilstrategi, Designlab og dialogmøter har gjort det siste halvåret travelt for Linda Refvik i NF&TA. Derfor blir det full avkobling uten strøm og vann i sommer.

Navn: Linda Refvik

Stilling: Direktør i Norwegian Fashion and Textile Agenda (NF&TA)

Hva har du vært mest opptatt av innen bærekraft og sirkulærøkonomi det siste halvåret?

– Det siste halvåret har jeg brukt mye tid på å sette opp et sportsnettverk i samarbeid med de fremste sportsaktørene i Norge. Det er viktig at vi står samlet som næring, fordi samarbeid er en forutsetning for å bli sirkulære.
Tekstilstrategien kom i mars. Det var knyttet mye spenning til den, og vi opplever at den har mye bra innhold som møter våre forventninger, og som vi kan jobbe videre med. Den legger viktige føringer for arbeidet vi skal gjøre framover og vi har allerede igangsatt mange tiltak. Blant annet er vi i gang med en milepælsplan basert på dialogmøter med partnerskapet for å klargjøre bransjen for endringene som kommer.

– I tillegg har vi igangsatt to større utviklingsprosjekter. Det ene handler om å se på potensialet for å etablere et nasjonalt sorteringsanlegg i Norge. Vi har også startet «Designlab», som handler om kompetansebygging innen nye digitale design- og produksjonsteknologier for framtidens næring. Det er et kompetansegap i Norge, som også er beskrevet i tekstilstrategien. Vi jobber med flere prosjekter for å tette dette gapet. Til høsten starter vårt siste utviklingsprosjekt, som vil handle om Metaverset – «Smart business». Prosjektet skal utvikle en standart oppskrift for å øke hastigheten for metaverse-adopsjon for de norske merkevarene. I dag har vi lav kompetanse på dette området i Norge.

– Vi har dessuten sendt inn en større søknad til Sparebankstiftelsen for å videreutvikle tekstilakjonen.no. For å omstille næringen må vi også ha med oss forbrukerne, for å bygge mer bærekraftige forbruksmønstre, parallelt med at produsentene gjør sitt.

Hvordan synes du myndighetenes arbeid med klima, miljø og sirkulærøkonomi går?

– Dette siste halvåret har vi hatt veldig mye gode dialogmøter med myndigheter og politikerne, og vi er veldig positive til at de er genuint interessert i å få våre innspill og vil lytte. Samtidig skulle vi jo ønske at det kunne gå litt fortere. Vi har veldig liten tid på oss til å implementere kravene som kommer fra EU. Vi håper at myndighetene gjør som de lover og sikrer tilgang til virkemiddelapparatet og støtte prosjekter som kan gå de neste årene for å øke kompetanse og bidra til teknologiutvikling her i Norge. Nå har vi store muligheter til å bygge ny industri og nye forretningsområder i Norge, så fremt vi klarer å holde tempoet oppe.

Hva blir det viktigste for bransjen og din virksomhet det neste halvåret, hva gjelder sirkulærøkonomi og bærekraft?

– Det blir å fortsette med de initiativene vi har igangsatt og sørge for at vi holder tidsplanen mtp krav fra EU. Det neste halvåret kommer til å handle om å planlegge for et fremtidig veikart for næringen, samt ta opp igjen tråden på produsentansvar, et prosjekt vi igangsatte med næringen i fjor.

Hva skal du gjøre i sommer?

– I sommer skal jeg være på min hytte som ligger på en øy i Oslofjorden, uten vann og strøm. Kortreist og bærekraftig! Der får vi besøk fra venner og familie – det er skikkelig sommerstemning

Hva er din favorittaktivitet for sommeren?

– Vi bruker å jobbe hardt for at Colorline skal tute i forbipasseringen hver morgen. Men ellers er det viktig med morgenbad, tennis, sosialt samvær og god mat og drikke.

Hva er favoritt mat og drikke om sommeren?

– Reker og hvitvin (ikke veldig fantasifullt, men veldig sommer og smakfult)!

Relaterte artikler

Skrapkasser

Nordcon AS

Emballasjepresser

EnviroPac AS

Hjullastercontainere

Nordcon AS

Bunntømte & nedgravde avfallsbeholdere

EnviroPac AS

MK 700 ballepresse

Alles Miljø AS

Farlig avfall og elektronisk avfall

EnviroPac AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.