Nyheter

Etterlyser bedre betingelser for biogass

– For at biogassens store potensial skal kunne utløses, må den sidestilles med elektrisitet og hydrogen i myndighetenes prioriteringer, sier Jens Måge i Avfall Norge.

I går skrev avfallsbransjen.no om at landet mangler fyllestasjoner for biogass. Det reagerer Avfall Norge på.

Organisasjonen mener nemlig at biogass er en svært viktig del av et samlet fornybart energisystem, sammen med fjernvarme, el og hydrogen. Derfor trenger den bedre rammebetingelser enn den har i dag.

Gir dobbel klimanytte

– Dessuten så er biogassens bærekraft ofte undervurdert. Det er den eneste energiformen som har potensial til å kutte dobbelt, det vil si gi 200 prosent klimanytte etter livsløpsberegninger i EUs nye bærekraftkriterier, understreker fagrådgiver Jens Måge overfor avfallsbransjen.no.

Brukt til transport, gir biogassen også tilnærmet null lokale utslipp av partikler og NOx og egner seg derfor også veldig godt til transport i byer, tilføyer han.

Jens Måge i Avfall Norge ivrer for bedre rammebetingelser for biogass og lanserer en forslagspakke. Foto: Avfall Norge

Kutter utslipp i landbruket

Biogassen spiller også en viktig rolle for å kutte utslipp i landbruket og bidra til en sirkulær bioøkonomi og mer bærekraftig matproduksjon.

– Det ble senest bekreftet av miljøminister Ola Elvestuen på Dagsrevyen 8. august, etter fremleggelse av FNs siste klimarapport om landareal, minner Jens Måge om.

Avfall Norges forslagspakke

Hva skal så til for å utløse potensialet i biogass? Avfall Norge har forslagene klare.

  • Et eget infrastruktur-støtteprogram for biogass-fyllestasjoner (som for el-ladestasjoner).
Det finnes ikke lenger et eget støtteprogram for infrastruktur til biogass i Norge. Det bør endres snarest, mener Avfall Norge. Foto: Ecopro

I våre naboland investeres det tungt i ny infrastruktur for biogass, både flytende og komprimert. Finske Gasum for eksempel har brukt milliarder på denne type infrastruktur i Sverige, fremhever Måge.

– Derimot finnes det ikke lenger et eget støtteprogram på infrastruktur i Norge. Det er kun mulig å få støtte til fyllestasjoner hvis det er del av en anskaffelse av kjøretøy, påpeker teamlederen.

  • Biogass bør få de samme fordelene som el og hydrogen i bomringene. I dag betaler biogass-kjøretøy full sats.
  • Engangsavgiften for biogass-kjøretøy må reduseres slik at det blir billigere å kjøpe inn biogass-biler. I dag kan slike biler være dyrere enn bensin- og dieselbiler.

– Da holder det ikke at bedriftene bare får dekket noe av merkostnaden, slik Enovas støtteordning nå legger opp til, mener Jens Måge.

  • Offentlige anskaffelser: Offentlige aktører må gå foran og spesifisere biogass i anbud på transport (buss/kollektiv, renovasjon, taxier osv.).

– Dessverre har vi sett tilbakeslag det siste året i Oslo hvor Ruter har valgt bort biogass, poengterer Måge.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!