Nyheter
Deponiet vil legges over og dekke til sekker med møllestøv, rester etter virksomheten til Aluscan på Raudsand på 1990- og 2000-tallet. Foto: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet sier ja, venter på reguleringsplan

Bergmesteren Raudsand AS har fått tillatelse til å etablere et deponi for ordinært avfall i Nesset kommune.

Bergmesteren Raudsand AS, med entreprenørkonsernet Veidekke som deleier, ønsket å etablere et deponi for ordinært avfall, i et tidligere dagbrudd for uttak av malm i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Nå har Miljødirektoratet gitt tillatelse til å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på Veidekkes eiendom.

Må vente på reguleringsplan

Bergmesteren Raudsand må imidlertid vente på endelig avgjørelse om reguleringsplan før bedriften kan starte opp deponiet. Deponidriften har en anslått varighet på 25 år. Det er gitt tillatelse til å ta imot 75.000 tonn ordinær avfall.

Bunnaske med båt

Bunnasken vil ankomme med båt fra ulike avfallsforbrenningsanlegg og mellomlagres på området. Hensikten med aktiviteten er å sortere ut metaller fra bunnasken. Utsortert metall vil bli omsatt videre.

Bunnaske fra søppelforbrenning kan klassifiseres som enten farlig eller ordinært avfall. Anlegget på Raudsand kan ta imot begge typer.

Lav miljøbelastning

– Liknende anlegg er etablert flere steder i landet. Så vi er godt kjent med denne type aktivitet. Vi vurderer at denne virksomheten vil ha lav miljøbelastning, understreker Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Driften skal ikke ha utslipp til vann. Miljødirektoratet har satt noen betingelser, blant annet hvor mye avfall bedriften kan lagre samtidig, og hvor lenge det kan lagres. Forurensningen fra sortering av bunnaske er beskjeden og begrenser seg til støvutslipp, vurderer direktoratet.

Mest innendørs

– Det meste skal foregå innendørs, så vår vurdering er at risikoen for støvforurensning er liten. Det er lagt inn vilkår i tillatelsen som skal ivareta hensynet til nærmiljøet. Anlegget skal ikke ha negative konsekvenser for Tingvollfjorden, sier Nåmdal.

Deponering av bunnaske

Bergmesteren Raudsand får også tillatelse til å starte deponering av ordinært avfall i Deponi 2. Her kan bedriften deponere blant annet bunnaske etter utsortering av metall, men altså kun dersom disse restfraksjonene klassifiseres som ordinært avfall, presiserer Miljødirektoratet.

Deponi 2 er et område der det i dag ligger mange store sekker med møllestøv, rester fra aluminiumsproduksjonen fra tidligere virksomhet på Raudsand. Disse skal først dekkes til. Deretter kan det nye deponiet etableres over de gamle sekkene.

NB! Nesset og Brevik er de mest aktuelle stedene for et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall når NOAHs anlegg på Langøya utenfor Holmestrand er fullt i tidsrommet 2022-2024. Men avgjørelsen er langt fra tatt.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!