Leder

Re-kommunaliseres Skandinavia?

I dag anbudsutsetter to av tre svenske kommuner avfallsinnhentingen, men de blir stadig færre. I Danmark går det også en bølge av re-kommunalisering over landet mens i Norge tok  flere hundre kommuner tilbake avfallsinnhentingen etter skandalen i Oslo og konkursen i RenoNorden.

Trenden med anbudsuthenting er brutt og svenske kommuner foretar i større grad avfallsinnhentingen i egen regi. Begrunnelsen kommunene oppgir skal være bedre mulighet til å ta i bruk innovative løsninger, langsiktighet og forutsigbarhet. Det er hovedpunktene i en ny rapport Rambøll har laget for Avfall Sverige.Rapporten kan du lese her.

Rapporten beskriver utfordring i anbudene med å få kvalitet og fleksibilitet som de mest kritiske og gjennomgående årsakene til at kommuner i dag utfører avfallsinnhentingen helt eller delvis i egen regi. Dette fører til prispress på private tilbydere som ikke kan levere kvalitet og fleksibilitet i nivå med hva bestiller mener å etterspørre i anbudet, skriver Avfall Sverige på sin hjemmeside.

Tvunget til re-kommunalisering?

Avfallsinnhentingen er i dag mer kompleks enn tidligere. Det stillers høyere krav til anbudskompetanse, men også høyere kompetanse hos de bedrifter som skal utføre innsamlingen. Mange kommuner får inn stadig færre tilbud eller ingen i det hele tatt, sier rådgiver Jenny Westin i Avfall Sverige på deres hjemmeside. Det tvinger i følge Westin enkelte kommuner til å ta innsamlingen i egen regi.

Konflikter og dårlige leveranser

I Danmark er situasjonen lik, skal vi tro Torben Kristiansen, Afdelingschef affald og forurenede grunde i Cowi Danmark. Han skriver dette i et innlegg på LinkedIn:

«Er de private affaldsrenovatører ved at skræmme kunderne ud af butikken? Vi ser en bølge af hjemtagelser af affaldsindsamlingen i hele Danmark. I COWI har vi hjulpet mange kommuner og forsyninger med vurdering af fordele og ulemper ved hjemtagelsen. Det synes klart, at mange kommuner og forsyninger, i stigende grad, har en dårlig oplevelse af den nuværende udlicitering af affaldsindsamlingen til private aktører. Der er for mange konflikter og dalende tillid, som resulterer i stigende transaktionsomkostninger og også stigende personlige og økonomiske omkostninger efter kontraktindgåelsen med den private affaldsrenovatør. Det bliver interessant at se, hvor denne tendens ender? Fortsætter hjemtagning af affaldsindsamling til det offentlige også i de kommende år?

Konkurser og presset økonomi

Avfallsproblemene i Oslo høsten 2016 med påfølgende konkurs i Veireno, ble etterfulgt av en rekke konkurser og re-kommunaliseringer i Norge. Nordens største innsamlingsselskap, RenoNorden, stod for den største smellen da selskapet gikk overende 18.september 2017.

Totalt ble 133 kommuner påvirket av denne ene konkursen.

Oslo bjellesau?

Da vi intervjuet etatsdirektør Hans Petter Karlsen i Oslo REN i høst, svarte han slik på spørsmålet om han ville konkurranseutsette avfallsinnhentingen i Oslo igjen: -for min egen del ser jeg langt større risiko enn potensiale for en økonomisk besparelse ved en konkurranseutsetting.

Spørsmålet tvinger seg dermed frem – re-kommunaliseres hele Skandinavia?

-og ikke minst hva blir konsekvensene for markedet totalt sett?

Relaterte artikler

UN stålfat

DGM Norway AS

DTA Universal Ajour

Fieldata AS

Kundeservice

Fieldata AS

PUTin kildesorteringskonsept

EnviroPac AS

Helt nedgravde avfallscontainere

EnviroPac AS

Veggholder for innsamlingsboks 42L

EnviroPac AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

KlesIGLO og andre sirkulære bobler

Tone Skårdal Tobiasson, Journalist og forfatter, Styremedlem Union of Concerned Researchers in Fashion
Ingun Grimstad Klepp, OsloMet
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.