Nyheter
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn ønsker å legge til rette for biogass-markedet. Foto: Lindum

Mener biogass kan være et viktig ledd i lavutslippssamfunnet

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn ønsker å legge til rette for for at biogass skal bli et reelt, miljøvennlig alternativ.

Mandag inviterte Klima- og miljødepartementet til innspillsmøte om regjeringens handlingsplan for biogass. Der fikk departementet en oversikt over hvilke tiltak sektoren mener må gjøres for at biogass skal bli verdt å satse på.

Sirkulærøkonomi i praksis

Rotevatn forteller at biogass er viktig, fordi man i framtiden må bli bedre på å utnytte og gjenbruke ressursene man har.

– Biogass gir oss tre produkt: biogjødsel, som kan føres tilbake til landbruket. CO2 som kan fanges, lagres og brukes til for eksempel kullsyre. Men ikke minst til biometan, som kan erstatte fossile brennstoff i for eksempel transportsektoren, skriver statsråden i en mail til avfallsbransjen.no.

Om biogassen produseres fra husdyrgjødsel vil utslippene fra landbruket også reduseres, forklarer Rotevatn.

– Dette er sirkulærøkonomi i praksis.

Trenger annen fornybar energi i tillegg til elektrisitet

Ministeren forteller videre at formålet med handlingsplanen er å få mer kunnskap om hvordan biogass kan hjelpe til mot

Sveinung Rotevatn
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mener biogass er sirkulærøkonomi i praksis. Foto: Jo Straube/Venstre

målet om å bli et lavutslippssamfunn. I tillegg skal regjeringen finne ut hvordan de kan legge til rette for et marked for biogass.

– Vi har kommet langt med elektrifisering i Norge, men annen

fornybar energi vil også være viktig, spesielt i transportsektoren.

Transportsektoren i Norge står for omtrent en tredel av landets klimagassutslipp, viser tall fra Miljødirektoratet.

I 2050 skal Norge ha kuttet utslipp med 90-95 %, ifølge regjeringens egne mål.

Sektoroverskridende

På spørsmål om hvilke utfordringer han regner med å møte i arbeidet med handlingsplanen, svarer Rotevatn at det henger sammen med at biogass er sektoroverskridende. Det involverer for eksempel både fiskeri, skogbruk og landbruk.

– Forskjellige nivå av myndigheter er involvert, fra lokale forurensningsmyndigheter på kommunenivå, via nasjonale myndigheter og internasjonale regelverk. En av utfordringene blir å finne virkemidler som spiller på lag med på tvers av sektorer og styresmaktnivå, forklarer han.

Oslo kommunes biogassanlegg på Nes Foto: Oslo kommune

Stort samarbeid

I tillegg til Klima- og miljødepartementet, skal flere andre departementer også jobbe med handlingsplanen. Selve planen er planlagt ferdig mot slutten av året. Selv om det gjenstår mye arbeid, er Rotevatn klar på at det skal lønne seg å investere miljøvennlig.

Under innspillsmøtet mandag var det flere aktører som etterspurte forutsigbarhet. Det forstår statsråden godt.

– For at aktører skal investere i biogass, enten det er i produksjon, infrastruktur eller bruk av biogass, må det finnes sikkerhet for at de får solgt produktene sine, sier han.

Offentlige rammevilkår er viktige for denne sikkerheten, mener Rotevatn.

– Innspillene vi fikk på mandag vil, sammen med Miljødirektoratets arbeid, skape kunnskapsgrunnlaget for handlingsplanen.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!