Nyheter

Du redder ikke verden ved å sortere mer søppel – Du må ta de store utslippskildene!

– Jeg jobbet seks måneder på Filippinene for Røde Kors i 2014-2015 og fikk klar oppfatning av at hvis vi skal gjøre noe med utslippene som gjelder søppel og CO2-utslipp, må det skje der det har størst effekt. Det er ikke i Norge og Nord Europa, sier Trond Sørensen, daglig leder i GIR IKS.

Avfallsbransjen.no er på første stopp i vår landsomfattende reportasjereise. I løpet av 2020 skal vi besøke avfallsselskap over hele landet for å høre hva som opptar bransjens aktører – og hvilke sirkulære tiltak som nå iverksettes rundt om i landet.

Bruk penger der det behøves

– Hadde vi brukt penger på urbane steder i Afrika og Østen, så hadde effekten blitt mye større, sier daglig leder Trond Sørensen i GIR IKS, Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap utenfor Kongsvinger.

Daglig leder Trond Sørensen i GIR IKS
Foto: Torbjørn Leidal

Men, må ikke Norge gå foran og lage noe andre kan strekke seg etter?

– De må ha økonomisk hjelp til å komme dit – om vi skal redde verden! Vi kan sitter her og være best i verden, ikke misforstå, vi skal bidra og alle monner drar, men skal vi virkelig gjøre noe for å redde planeten hjelper det ikke at vi gjør kostbare og marginale endringene her i Norge – det er de store utslippskildene i utlandet vi må bistå med å få gjort noe med, sier Trond Sørensen.

Daglig leder Trond Sørensen fyller lokalavisa «Glåmdalen» når vi er på besøk.
Foto: Torbjørn Leidal

Hvem skal være best i verden om ikke verdens rikeste land?

– Når man endrer målepunktet for materialgjenvinning for avfall fra hva som sendes til materialgjenvinningselskapene til hva vi reelt får materialgjenvunnet, vil vi se at statistikken for materialgjenvinning i Norge vil falle, sier Trond Sørensen.

Det betyr at vi kanskje ikke er så flinke i Norge likevel, til tross for at vi bruker mye penger. Sørensen mener vi ha større fokus lenger opp i avfallspyramiden, fremfor å bruke masse penger på lokale, individuelle sorterings- og innhentingsløsninger.

Energigjenvinning fremfor lange transporter

– Heller ombruk og produsentansvar samt reduksjon av avfallet. Her er det nok de store gevinstene kan hentes, sier Trond Sørensen.

Han trekker frem GIR sin gjenvinning av treverk.

– Eksempelvis har vi 5.500 tonn trevirke. Det finnes forbrenningsanlegg som kan brenne det og lage varme innenfor en radius på 30-40 km. Skal vi materialgjenvinne i stedet, innebærer det å sende til Polen eller Baltiske land, sier Sørensen

Daglig leder Trond Sørensen i GIR foran trevirke
Foto: Torbjørn Leidal

Bedre med lokal energiutnyttelse

– Først med opplasting her på GIR, så bil, båttransport, lossing og biltransport til sponplatefabrikkene i Polen eller Baltikum. Er dette riktig, spør Sørensen som selv ikke har regnet på det, men som lurer på om ikke vinningen går opp i spinningen.

Han forteller at forbrenningsanlegget på Kongsvinger skal levere varme og trenger miljøriktig brensel. ‘

– Hvis alt av retur-tre fra vårt område sendes til materialgjenvinning, betyr det at de må brenne jomfruelig tre i Kongsvinger – er det så bra, spør Sørensen.

Best med lokalprodusert trevirke

– For meg som forbruker er alternativene enten å kjøpe en sponplate som er laget i Baltikum eller Polen og som er transport rundt hele Europa, eller å kjøpe en sponplate som er laget lokalt av jomfruelig tre, sier Trond Sørensen

Han legger til at i tillegg til transporten kommer risikoen for at returplaten inneholder maling, lakk og lim – eller andre kjemikalier.

Daglig leder Trond Sørensen i GIR.
Foto: Torbjørn Leidal

Etter en rundtur på anlegget, spør vi hvilke sirkulære tiltak GIR IKS jobber med?

– Vi har fått en del penger gjennom Regionrådet i Kongsvinger regionen til to store prosjekter. Det ene er Circular Scan. Det er begrenset til byggnæringen som er stor her i regionen. Det andre er til bygging av ungdomshus basert på 50% gjenbruk av bygningsmaterialer, forteller Sørensen.

Gjenbruk av byggematerialer

I det første prosjektet skal man se på materialstrømmene fra produsentene til materialer i en annen verdikjede.

– Vi er med i prosjektet og styringsgruppen fordi vi kjenner avfallsstrømmene og mulighetene for å ta ut materialer og gjenbruke, sier Sørensen.

Dansk hus bygget av resirkulerte materialer
Foto: GIR

Ungdom bygger hus selv

– Det andre prosjektet er resultat av det første – vi skal bygge en prototype på en ungdomsbolig som skal bestå av minst 50% gjenbrukte byggematerialer. Her er vi helt i starten av prosjektet, forteller Sørensen.

I forrige uke var han i København for å se på et slikt hus.

– Vi har en bygg- og anleggslinje på Skarnes Videregående skole. I tillegg til transport- og logistikklinje ved Solør Videregående skole i Solør kommune som begge blir involvert. Vi er tidlige i prosjektet ennå, men Skarnes Videregående vil ta ansvar for å bygge huset, som blir en modell som skal sendes rundt i regionen vår for å vise frem at det går å bygge med gjenbrukte materialer. Huset kan bli  skalert ned for å kunne fraktes rundt, avslutter daglig leder Trond Sørensen i GIR IKS utenfor Kongsvinger.

 

Trond Sørensen, startet i GIR i 2012, bakgrunn fra shipping og logistikk i DHL, idustrien i logistikk i Kongsvinger og Kirkenær og også i ISS Facilityservices – blant annet med hygieneservice. 50 år gammel, gift, 2 barn og utdannet siviløkonom med spesialisering på shipping.

 

Avfallsbransjen.no AS vil senere i uken reise sørover og besøke Batteriretur på Øras i Østfold.

Vil du ha besøk, så ring Torbjørn Leidal på mobil 920 64 011

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!