Nyheter
Foto: Geminor

Avfallsdøgnet 27.02.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Geminor blir helnorsk

Danske Gemidan selger sin eierandel på 36,4 prosent i Geminor til norske Geminor Invest, som eies av Kjetil Vikingstad og Ralf Schöpwinkel. De er administrerende direktør og COO i Geminor. I en pressemelding sier Vikingstad at de lenge har hatt et ønske om å overta alle aksjene i Geminor AS, slik at de selv kan kontrollere selskapets videre utvikling i Europa. Vikingstad har eid 60 prosent av selskapet siden 2004, og årlig omsetter Geminor for 1,2 milliarder kroner.

Vil øke produksjonen av biogass

Årlig brukes 70.000 tonn husdyrgjødsel til produksjon av biogass. Det utgjør én prosent av de totale gjødselressursene, skriver Bondebladet. Ifølge Landbruksdirektoratet ønsker regjeringen at andelen av gjødselen som brukes til biogass skal opp på 30 prosent. Nå har en arbeidsgruppe sett på mulighetene for å få økt produksjon, og av eksisterende virkemidler blir målrettet bruk av tilskuddsordninger trukket fram. Dette innebærer blant annet at tilskuddsordninger med utbetaling til bonden skal opprettholdes.

Lagret farlig avfall feil

Sunnmøre Transport AS har i flere år lagret mer farlig avfall enn de har tillatelse til, samtidig som det ikke er blitt sikret mot nedbør, skriver Sunnmørsposten. 14. januar i år fant Fylkesmannen i Møre og Romsdal to avvik de mener er alvorlige hos selskapet. De samme avvikene ble påpekt året før. Salgs- og markedssjef i Sunnmøre Transport sier til avisen at de streber etter å holde seg under grensene, men at det varierer hvor mye farlig avfall de får inn, og at de i tiden etter jul og nyttår ofte får inn mer enn de pleier. For å sikre avfallet mot vær og vind, jobber de med å anskaffe seg en hall, men det er fortsatt usikkert når den blir levert.

Avslutter forskningsprosjekt etter tre

Siden oppstarten i 2017, har Østfoldforskning jobbet med å finne løsninger for gjenvunnet plast i nye produkter gjennom forskningsprosjektet SirkulærPlast. Gjennom prosjektet har de samarbeidet med flere aktører for å finne hvilke verdier av gjenvunnet plast det holdbart å legge til nye produkter, og de har etablert samarbeid på tvers av sektorer. Noen av funnene kan føre til at bruken av jomfruelig plast i Østfold kan reduseres med mellom 20 og 30 prosent. Hvis løsningene implementeres nasjonalt, estimerer de med besparelser på omtrent 10 prosent. Det tilsvarer 30.000 tonn jomfruelig plast i året, og utslippskutt på 100.000 tonn CO2-ekvivalenter.

Vurderer søksmål mot Norsk Gjenvinning

Gjensidige har reist regresskrav mot Norsk Gjenvinning etter dødsraset på Sørum. Forsikringsselskapet mener det er mulig å stille noen til ansvar for raset. Leirrasert på Sørum i 2016 krevde tre menneskeliv. Raset skjedde etter utplanningsarbeider, der det ble fylt på 80 000 kubikkmeter med masse. Ingen har blitt stilt strafferettslig ansvarlig for raset, men det kan endre seg nå. Ifølge Dagbladet skal Gjensidige kreve over 4 millioner kroner i et krav som først ble reist for Sørum forliksråd. Kravet skal knytte seg til yrkesskadeerstatningen som er utbetalt til de etterlatte og til erstatninger som ble utbetalt for skadene på veianlegget. Norsk Gjenvinning forteller de bestrider kravet fordi de mener det ikke foreligger ansvarsgrunnlag for å fremme det.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!