Nyheter
Ragn-Sells AB bygger behandlingsanlegg for flygeaske.

Bygger flygeaske-anlegg for 600 millioner

Neste måned starter Ragn-Sells byggingen av et gjenvinningsanlegg for flygeaske utenfor Stockholm. Anlegget får kapasitet til å behandle halvparten av all flygeaske i Sverige.

Flygeaske er et restprodukt fra avfallsforbrenningsanlegg. I dag fraktes halvparten av den svenske asken til NOAHs behandlingsanlegg for farlig avfall på Langøya. Ragn-Sells har ambisjoner om å behandle asken på svensk jord og nyttegjøre seg avfallsrestene, istedenfor å deponere dem.

Det nye behandlingsanlegget som bygges ved Högtorpby utenfor Stockholm, benytter en såkalt Ash2salt-teknologi, som er patentert av Ragn-Sells. Teknologien går ut på å renvaske flygeasken og trekke ut saltene natriumklorid, kaliumklorid og kalsiumklorid. Ifølge selskapet vil resten av asken ikke lenger være farlig avfall, siden miljøtoksinene er skilt ut.

De tre saltene kan benyttes blant annet i gjødselsproduksjon, kjemiske næringer og som veisalt.

– Mellom 15 og 20 prosent av flygeasken består av salter. Og rundt 80 prosent består av ufarlig avfall. Da står vi igjen med ca to prosent som er en ansamling av tungmetaller. Denne delen må behandles som farlig avfall. Den delen som er utfarlig avfall kan deponeres i ordinært deponi eller benyttes i betong eller sement, sier direktør for forretningsutvikling Jon Lille-Schulstad i Ragn-Sells til Avfallsbransjen.no.

LES OGSÅ: Sender flygeaske til tyske gruver

Lille-Schulstad forteller at selskapet har ambisjoner om å etablere tilsvarende anlegg andre steder. Det vurderes allerede nye lokasjoner, men det er tvilsomt om Norge blir prioritert med det første.

– Vi har valgt Stockholm for dette første anlegget av flere grunner. For det første ligger det langt fra Langøya, det drives behandling av flygeaske der i dag og Stockholm har en høy tetthet av forbrenningsanlegg som produserer flygeaske, forteller Lille-Schulstad.

Ragn-Sells har selv utviklet og patentert metoden for behandling av flygeaske. Testprosjektet har pågått i fem-seks år og resultatene er så gode at selskapet nå er klare for å bygge fullskala-anlegg. Byggingen av behandlingsanlegget vil koste 600 millioner kroner og betegnes som det største som er gjort innen resirkulering og materialgjenvinning i Sverige.

LES OGSÅ: Søppelkaos i vente uten nasjonalt farlig-avfall-anlegg

Svenske forbrenningsanlegg produserer årlig 300 000 tonn flygeaske. Halvparten av dette eksporteres til Norge, for behandling og deponering på Langøya-anlegget. Ragn-Sells har ambisjoner om å kunne håndtere 130 000 tonn på sitt nye anlegg.

– Dette løser ikke spørsmålet om gjenvinning og deponi over natten. Det vil fortsatt være behov for deponi for farlig avfall, men behovet blir mindre. Det vil komme ulike gjenvinningsløsninger med tiden, men det er vanskelig å konkurrere med et deponi. Derfor er vi opptatt av at det ikke bygges deponikapasitet som er så stor at den hindrer teknologiutviklingen på området, sier Lille-Schulstad.

Det føste spadetaket på behandlingsanlegget skjer 14. april. Målet er at anlegget skal være i full drift fra årsskiftet 2021-2022.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!