Nyheter
Personell på avfallsinnhenting er blant de som myndighetene definerer som samfunnskritiske. Foto: Remiks

Dette er kritisk personell

Sjåfører og ansatte på mottaks- og behandlingsanlegg for avfall er personell som myndighetene anser som samfunnskritiske.

I forbindelse med Koronaviruset har Helsedirektoratet laget en liste over hvilke samfunnsfunksjoner som anses som kritisk samfunnsstruktur. Personer som omfattes av definisjonen kan ha krav på tilbud om barnehageplasser og skoledrift for sine barn, samt at karantenebestemmelsene kan avvikes.
Avfallshåndtering er blant de områdene som er definert som samfunnskritisk.

LES OGSÅ: Ber om fleksibilitet

«Miljødirektoratet anser deler av verdikjeden for husholdnings- og næringsavfall som samfunnskritisk. Dette gjelder innsamling, transport, mottak, lagring og nødvendig behandling av avfall som kan gi problemer med lukt, skadedyr, smitteproblemer eller brannrisiko om det ikke får forsvarlig håndtering», skriver direktoratet på sine nettsider.

I definisjonen fra direktoratet er også anlegg som behandler restprodukter fra avfallsbehandlingsanlegg som samfunnskritisk. Det betyr i praksis behandlingen av flyveaske fra avfallsforbrenning, altså NOAHs anlegg på Langøya. Årsaken er at avfallsforbrenningen vil stoppe opp dersom anleggene ikke kan kvitte seg med flyveasken fortløpende.

LES OGSÅ: Forbereder deponi som kriseløsning

Selv om store deler av avfallsbransjen er definert som samfunnskritisk, så er det bare ansatte som er direkte involvert i den operative driften som omfattes av myndighetenes spesielle bestemmelser.

LES OGSÅ: Driftsstatus i bransjen

«For det omtalte avfallet omfattes de ansatte i virksomhetene som er kritiske for å opprettholde nødvendig infrastruktur blant annet; sjåførene, logistikkmedarbeiderne, ansatte ved anlegg for mottak, sortering, lagring, forbrenning og eventuelt annen avfallsbehandling. Det understrekes at det kun er kritisk personell tilbudet skal gjelde for, og kun for den håndteringen som er kritisk for å sikre håndtering som reduserer risiko for skadedyr, smitte og brann», skriver Miljødirektoratet.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!