Nyheter
Ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand og direktør Odd Terje Døvik i Returkraft
Foto: Torbjørn Leidal

Kan bli stengt inne på anlegget

Beredskapsplanene i avfallsbransjen blir testet på ulike nivåer om dagen. I Returkraft på Sørlandet har de planene klare for å stenge seg inne.

Mens store deler av landets befolkning holdes hjemme flyttes stadig mer av avfallsmengden fra næringsavfall til husholdningsavfall. Helsemyndighetene har definert avfallshåndtering som et av de samfunnskritiske områdene under korona-krisen. Miljødirektoratet arbeider løpende med tiltak for å holde innsamling og behandling i drift.

LES OGSÅ: 90 i karantene i Norsk Gjenvinning

Hos avfallsselskapene er det etablert egne kriseteam og beredskapsplanene er hentet frem. Den store skrekken er at viruset skal føre til karantene eller smitte blant så mange ansatte at driften rammes.

Returkraft i Kristiansand har laget en beredskapslan på to nivåer: Nåværende situasjon og hva som skal gjøres etter et eventuelt smitteutbrudd.

Frivillig team

For øyeblikket er ikke driften av selve forbrenningsanlegget berørt av korona-situasjonen. Men det er tatt en rekke forebyggende tiltak. Blant annet er alle eksterne besøk til anlegget avlyst, møtevirksomheten strupet til et minimum, utstrakt bruk av hjemmekontor og stengning av fellesarealer som ikke er nødvendig for å opprettholde drift.

Dersom et smitteutbrudd skulle ramme så mange ansatte at det går ut over normal drift, så tar selskapet frem storslegga.

«Denne beredskapsplanen går ut på at 10 medarbeidere settes i karantene på selve anlegget, og ivaretar døgnkontinuerlig drift i inntil to uker. I denne perioden får ingen forlate eller komme inn på anlegget uten at dette er tvingende nødvendig av helsemessige eller andre årsaker», fremgår det av informasjonen som er sendt de ansatte i Returkraft.

Administrerende direktør Odd Terje Døvik sier til Avfallsbransjen.no at de har en liste med 10 frivillige som er klare til å steppe inn, dersom behovet oppstår.

Fire ukers varsel

I en epost, skriver Døvik at «Skulle det etter den første to-ukers perioden ikke være mulig å erstatte disse 10 med nye 10 personer for en ny 14-dagers periode, må vi stenge anlegget ned. Avfallsbunkeren ville da være full etter et 8-10 dager. I sum betyr dette at våre leverandører får en periode på nesten fire uker fra vår «kriseplan» iverksettes og til mottaket stopper»,

I beredskapsplanen vektlegger selskapet at Returkraft er det eneste forbrenningsanlegget for avfall i regionen og at en lengre driftsstans derfor vil få store og uoversiktlige konsekvenser.

Døvik peker i infoskrivet til de ansatte på noe av utfordringen er at det ikke er åpenbart hvilke andre behandlings- eller lagringsløsninger som vil være tilgjengelige i en krisesituasjon.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!