Nyheter
Andelen avfall til materialgjenvinning er på sitt laveste siden 1999. Foto: Forum for plastemballasje

Laveste materialgjenvinning på 20 år

Norge produserte 11,8 millioner tonn avfall i 2018. Gjenvinningsgraden faller.

Den årlige avfallsstatistikken fra SSB viser at totalmengden avfall holder seg stabil. Fra 2017 til 2018 falt avfallsmengden med under en halv prosent.

Utvikling i ordinært avfall fra 1995 til 2018. Kilde: SSB

LES OGSÅ: Slutt å si gjenvinning når dere mener materialgjenvinning

Mer grunn til bekymring er det over at avfallet som går til materialgjenvinning faller.

Langt unna målet

I 2018 ble 40,5 prosent av det ordinære avfallet materialgjenvunnet. Det er den laveste andelen siden 1999. Den totale gjenvinningsandelen er 66 prosent, langt unna det nasjonale målet om 80 prosent.

Samtidig holder andelen av avfallet som går til forbrenning seg stabilt.

Mindre til forbrenninng

«Siden 2012 har det vært en stadig mindre andel som har gått til forbrenning. Av det som går til forbrenning, regner vi med en energiutnyttelsesgrad på 78 prosent av total mengde til forbrenning. Andelen til energigjenvinning blir da 25 prosent i 2018», skriver SSB.

Fordelingen av forskjellige avfallstyper i Norge i 2018. Kilde: SSB

LES OGSÅ: – Langt unna målsettningen

Myndighetenes miljøambisjon er at avfallsmengden skal øke mindre enn den økonomiske veksten. Dette målet har Norge imidlertid ikke nådd siden 2011. Heller ikke i 2018 var landet i nærheten av dette målet.
Såkalt blandet avfall står for en firedel av den totale avfallsmengden, mens plast bare står for to prosent.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!